ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2010 arcaica [it] การออกเสียงคำว่า arcaica คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2010 Padovanino [it] การออกเสียงคำว่า Padovanino คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] การออกเสียงคำว่า Papa Innocenzo XI คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2010 scorretta [it] การออกเสียงคำว่า scorretta คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2010 fondamentalmente [it] การออกเสียงคำว่า fondamentalmente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2010 indicato [it] การออกเสียงคำว่า indicato คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 abbacchiamento [it] การออกเสียงคำว่า abbacchiamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 abbagliante [it] การออกเสียงคำว่า abbagliante คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 abbassabile [it] การออกเสียงคำว่า abbassabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 abbinabile [it] การออกเสียงคำว่า abbinabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 Pala Dozza [it] การออกเสียงคำว่า Pala Dozza คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2010 abbassamento [it] การออกเสียงคำว่า abbassamento คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 abbietto [it] การออกเสียงคำว่า abbietto คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 Radicali Italiani [it] การออกเสียงคำว่า Radicali Italiani คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] การออกเสียงคำว่า Partito Socialista Italiano คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/03/2010 abbraccione [it] การออกเสียงคำว่า abbraccione คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 abbonarsi [it] การออกเสียงคำว่า abbonarsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 tornata [it] การออกเสียงคำว่า tornata คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2010 mandato [it] การออกเสียงคำว่า mandato คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 annuale [it] การออกเสียงคำว่า annuale คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 edizione [it] การออกเสียงคำว่า edizione คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 quindicinale [it] การออกเสียงคำว่า quindicinale คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 Italia dei Valori [it] การออกเสียงคำว่า Italia dei Valori คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 bisettimanale [it] การออกเสียงคำว่า bisettimanale คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 controversia [it] การออกเสียงคำว่า controversia คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/03/2010 tempestivo [it] การออกเสียงคำว่า tempestivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 PdL [it] การออกเสียงคำว่า PdL คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 PD [it] การออกเสียงคำว่า PD คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 bimensile [it] การออกเสียงคำว่า bimensile คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 consultazione [it] การออกเสียงคำว่า consultazione คะแนนโหวต 0 คะแนน