ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2010 arcaica [it] การออกเสียง : arcaica 0 โหวต
14/04/2010 Padovanino [it] การออกเสียง : Padovanino 0 โหวต
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] การออกเสียง : Papa Innocenzo XI 0 โหวต
14/04/2010 scorretta [it] การออกเสียง : scorretta 0 โหวต
14/04/2010 fondamentalmente [it] การออกเสียง : fondamentalmente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/04/2010 indicato [it] การออกเสียง : indicato 0 โหวต
26/03/2010 abbacchiamento [it] การออกเสียง : abbacchiamento 0 โหวต
26/03/2010 abbagliante [it] การออกเสียง : abbagliante -1 โหวต
26/03/2010 abbassabile [it] การออกเสียง : abbassabile 0 โหวต
26/03/2010 abbinabile [it] การออกเสียง : abbinabile 0 โหวต
26/03/2010 Pala Dozza [it] การออกเสียง : Pala Dozza 0 โหวต
26/03/2010 abbassamento [it] การออกเสียง : abbassamento 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 abbietto [it] การออกเสียง : abbietto 0 โหวต
24/03/2010 Radicali Italiani [it] การออกเสียง : Radicali Italiani 0 โหวต
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] การออกเสียง : Partito Socialista Italiano 1 โหวต
24/03/2010 abbraccione [it] การออกเสียง : abbraccione 0 โหวต
24/03/2010 abbonarsi [it] การออกเสียง : abbonarsi 0 โหวต
24/03/2010 tornata [it] การออกเสียง : tornata 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2010 mandato [it] การออกเสียง : mandato 0 โหวต
24/03/2010 annuale [it] การออกเสียง : annuale 0 โหวต
24/03/2010 edizione [it] การออกเสียง : edizione 0 โหวต
24/03/2010 quindicinale [it] การออกเสียง : quindicinale 0 โหวต
24/03/2010 Italia dei Valori [it] การออกเสียง : Italia dei Valori 0 โหวต
24/03/2010 bisettimanale [it] การออกเสียง : bisettimanale 0 โหวต
24/03/2010 controversia [it] การออกเสียง : controversia 1 โหวต
24/03/2010 tempestivo [it] การออกเสียง : tempestivo 0 โหวต
24/03/2010 PdL [it] การออกเสียง : PdL 0 โหวต
24/03/2010 PD [it] การออกเสียง : PD 0 โหวต
24/03/2010 bimensile [it] การออกเสียง : bimensile 0 โหวต
24/03/2010 consultazione [it] การออกเสียง : consultazione 0 โหวต