ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/04/2010 arcaica [it] arcaica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2010 Padovanino [it] Padovanino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] Papa Innocenzo XI การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2010 scorretta [it] scorretta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2010 fondamentalmente [it] fondamentalmente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/04/2010 indicato [it] indicato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 abbacchiamento [it] abbacchiamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 abbagliante [it] abbagliante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 abbassabile [it] abbassabile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 abbinabile [it] abbinabile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 Pala Dozza [it] Pala Dozza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/03/2010 abbassamento [it] abbassamento การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/03/2010 abbietto [it] abbietto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 Radicali Italiani [it] Radicali Italiani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] Partito Socialista Italiano การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/03/2010 abbraccione [it] abbraccione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 abbonarsi [it] abbonarsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 tornata [it] tornata การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2010 mandato [it] mandato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 annuale [it] annuale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 edizione [it] edizione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 quindicinale [it] quindicinale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 Italia dei Valori [it] Italia dei Valori การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 bisettimanale [it] bisettimanale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 controversia [it] controversia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/03/2010 tempestivo [it] tempestivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 PdL [it] PdL การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 PD [it] PD การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 bimensile [it] bimensile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 consultazione [it] consultazione การออกเสียง 0คะแนนโหวต