ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/09/2008 Hannibal Laguna [es] การออกเสียงคำว่า Hannibal Laguna คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 tablas [es] การออกเสียงคำว่า tablas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 indecente [es] การออกเสียงคำว่า indecente คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 ochenta [es] การออกเสียงคำว่า ochenta คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 década [es] การออกเสียงคำว่า década คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/09/2008 recreación [es] การออกเสียงคำว่า recreación คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 piezas [es] การออกเสียงคำว่า piezas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 brisa [es] การออกเสียงคำว่า brisa คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 matiza [es] การออกเสียงคำว่า matiza คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 pone [es] การออกเสียงคำว่า pone คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 texturas [es] การออกเสียงคำว่า texturas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 decidida [es] การออกเสียงคำว่า decidida คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 colección [es] การออกเสียงคำว่า colección คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/09/2008 superposición [es] การออกเสียงคำว่า superposición คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 broche [es] การออกเสียงคำว่า broche คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 sofisticados [es] การออกเสียงคำว่า sofisticados คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 drapeados [es] การออกเสียงคำว่า drapeados คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 perfilan [es] การออกเสียงคำว่า perfilan คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 líneas [es] การออกเสียงคำว่า líneas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 rasos [es] การออกเสียงคำว่า rasos คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 joyas [es] การออกเสียงคำว่า joyas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/09/2008 pequeñas [es] การออกเสียงคำว่า pequeñas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 Escotes [es] การออกเสียงคำว่า Escotes คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 forman [es] การออกเสียงคำว่า forman คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 enseñan [es] การออกเสียงคำว่า enseñan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/09/2008 empolvados [es] การออกเสียงคำว่า empolvados คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 cristales [es] การออกเสียงคำว่า cristales คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 vestidos [es] การออกเสียงคำว่า vestidos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/09/2008 asimétricos [es] การออกเสียงคำว่า asimétricos คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/09/2008 piernas [es] การออกเสียงคำว่า piernas คะแนนโหวต 0 คะแนน