ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/09/2008 Hannibal Laguna [es] Hannibal Laguna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 tablas [es] tablas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 indecente [es] indecente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 ochenta [es] ochenta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 década [es] década การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/09/2008 recreación [es] recreación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 piezas [es] piezas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 brisa [es] brisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 matiza [es] matiza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 pone [es] pone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 Aves [es] Aves การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 texturas [es] texturas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 decidida [es] decidida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 colección [es] colección การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/09/2008 superposición [es] superposición การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 broche [es] broche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 sofisticados [es] sofisticados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 drapeados [es] drapeados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 perfilan [es] perfilan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 líneas [es] líneas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 rasos [es] rasos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 joyas [es] joyas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/09/2008 pequeñas [es] pequeñas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 Escotes [es] Escotes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 forman [es] forman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 enseñan [es] enseñan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/09/2008 empolvados [es] empolvados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 cristales [es] cristales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2008 vestidos [es] vestidos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/09/2008 asimétricos [es] asimétricos การออกเสียง 0คะแนนโหวต