ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2016 Cdiscount.com [fr] การออกเสียงคำว่า Cdiscount.com คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 demain à la même heure [fr] การออกเสียงคำว่า demain à la même heure คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 devinette d'écolier en forme de blague [fr] การออกเสียงคำว่า devinette d'écolier en forme de blague คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 à quel registre de la langue appartient [fr] การออกเสียงคำว่า à quel registre de la langue appartient คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 participer à la vie communautaire [fr] การออกเสียงคำว่า participer à la vie communautaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 on répondra à vos questions avec plaisir [fr] การออกเสียงคำว่า on répondra à vos questions avec plaisir คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 hors week-end [fr] การออกเสียงคำว่า hors week-end คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 s’est allongé [fr] การออกเสียงคำว่า s’est allongé คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 débloqué dual sim [fr] การออกเสียงคำว่า débloqué dual sim คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 débloqué [fr] การออกเสียงคำว่า débloqué คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 vous avez pu [fr] การออกเสียงคำว่า vous avez pu คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 système d'écriture chinois [fr] การออกเสียงคำว่า système d'écriture chinois คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 impromptu / impromptue [fr] การออกเสียงคำว่า impromptu / impromptue คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 clignements [fr] การออกเสียงคำว่า clignements คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 ordre du jour [fr] การออกเสียงคำว่า ordre du jour คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/06/2016 vous indiquez [fr] การออกเสียงคำว่า vous indiquez คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 auprès du [fr] การออกเสียงคำว่า auprès du คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 tiens à vous [fr] การออกเสียงคำว่า tiens à vous คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 vos attentes [fr] การออกเสียงคำว่า vos attentes คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 questionnaires [fr] การออกเสียงคำว่า questionnaires คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 lunettes de natation [fr] การออกเสียงคำว่า lunettes de natation คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 fériés [fr] การออกเสียงคำว่า fériés คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 vous informe [fr] การออกเสียงคำว่า vous informe คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 consultables [fr] การออกเสียงคำว่า consultables คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 un lieu idéal pour étudier [fr] การออกเสียงคำว่า un lieu idéal pour étudier คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2016 on verra bien en tout cas [fr] การออกเสียงคำว่า on verra bien en tout cas คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] การออกเสียงคำว่า Alexandre Sergueïevitch Pouchkine คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2013 l'aise [fr] การออกเสียงคำว่า l'aise คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2013 règlement [fr] การออกเสียงคำว่า règlement คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2013 l'actrice [fr] การออกเสียงคำว่า l'actrice คะแนนโหวต 0 คะแนน