ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2013 Hamartia [en] การออกเสียง : Hamartia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] การออกเสียง : Freytag's Pyramid 0 โหวต
29/03/2013 Dibrach [en] การออกเสียง : Dibrach 0 โหวต
29/03/2013 ballow [en] การออกเสียง : ballow 0 โหวต
29/03/2013 Anastrophe [en] การออกเสียง : Anastrophe 0 โหวต
29/03/2013 Anacrusis [en] การออกเสียง : Anacrusis 0 โหวต
29/03/2013 Allegoresis [en] การออกเสียง : Allegoresis 0 โหวต
29/03/2013 Intertextuality [en] การออกเสียง : Intertextuality 0 โหวต
29/03/2013 zeugmatography [en] การออกเสียง : zeugmatography 0 โหวต
29/03/2013 waftage [en] การออกเสียง : waftage 0 โหวต
29/03/2013 dulosis [en] การออกเสียง : dulosis 0 โหวต
29/03/2013 teratism [en] การออกเสียง : teratism 0 โหวต
29/03/2013 Recoct [en] การออกเสียง : Recoct 0 โหวต
29/03/2013 flogging [en] การออกเสียง : flogging 0 โหวต
29/03/2013 decasyllabic [en] การออกเสียง : decasyllabic 0 โหวต
29/03/2013 quindecasyllabic [en] การออกเสียง : quindecasyllabic 0 โหวต
29/03/2013 nanocephalous [en] การออกเสียง : nanocephalous 0 โหวต
29/03/2013 naupathia [en] การออกเสียง : naupathia 0 โหวต
29/03/2013 latiplantar [en] การออกเสียง : latiplantar 0 โหวต
29/03/2013 halitus [en] การออกเสียง : halitus 0 โหวต
29/03/2013 famulus [en] การออกเสียง : famulus 0 โหวต
29/03/2013 fantod [en] การออกเสียง : fantod 0 โหวต
29/03/2013 fulgurant [en] การออกเสียง : fulgurant 0 โหวต
29/03/2013 ambry [en] การออกเสียง : ambry 0 โหวต
29/03/2013 keld [en] การออกเสียง : keld 0 โหวต
29/03/2013 gloze [en] การออกเสียง : gloze 0 โหวต
29/03/2013 throwster [en] การออกเสียง : throwster 0 โหวต
29/03/2013 gadarene [en] การออกเสียง : gadarene 0 โหวต
29/03/2013 clerisy [en] การออกเสียง : clerisy 0 โหวต
29/03/2013 weasand [en] การออกเสียง : weasand 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด