ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/04/2013 whaling [en] การออกเสียง : whaling 0 โหวต
03/04/2013 addons [en] การออกเสียง : addons 0 โหวต
03/04/2013 home page [en] การออกเสียง : home page -1 โหวต
03/04/2013 earphones [en] การออกเสียง : earphones 0 โหวต
03/04/2013 right wing [en] การออกเสียง : right wing 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2013 Dick Proenneke [en] การออกเสียง : Dick Proenneke 0 โหวต
03/04/2013 chondromalacia [en] การออกเสียง : chondromalacia 0 โหวต
03/04/2013 F. Gwynplaine MacIntyre [en] การออกเสียง : F. Gwynplaine MacIntyre 0 โหวต
03/04/2013 Hutson [en] การออกเสียง : Hutson 0 โหวต
03/04/2013 confidence [en] การออกเสียง : confidence 0 โหวต
03/04/2013 haste [en] การออกเสียง : haste 4 โหวต
02/04/2013 leptodactylous [en] การออกเสียง : leptodactylous 0 โหวต
02/04/2013 trichology [en] การออกเสียง : trichology 0 โหวต
02/04/2013 fuscous [en] การออกเสียง : fuscous 0 โหวต
02/04/2013 prospicience [en] การออกเสียง : prospicience 0 โหวต
02/04/2013 prospicient [en] การออกเสียง : prospicient 0 โหวต
02/04/2013 Bridgit Mendler [en] การออกเสียง : Bridgit Mendler 0 โหวต
02/04/2013 nonteetotalist [en] การออกเสียง : nonteetotalist 0 โหวต
02/04/2013 shyster [en] การออกเสียง : shyster 0 โหวต
02/04/2013 Jim Croce [en] การออกเสียง : Jim Croce 0 โหวต
02/04/2013 terete [en] การออกเสียง : terete 0 โหวต
02/04/2013 Bindlestiff [en] การออกเสียง : Bindlestiff 0 โหวต
02/04/2013 comedogenic [en] การออกเสียง : comedogenic 0 โหวต
02/04/2013 delitescent [en] การออกเสียง : delitescent 0 โหวต
02/04/2013 Moscone [en] การออกเสียง : Moscone 0 โหวต
02/04/2013 isentress [en] การออกเสียง : isentress 0 โหวต
02/04/2013 undecene [en] การออกเสียง : undecene 0 โหวต
02/04/2013 deregulatory [en] การออกเสียง : deregulatory 0 โหวต
02/04/2013 bibacious [en] การออกเสียง : bibacious 0 โหวต
02/04/2013 Alan Permane [en] การออกเสียง : Alan Permane 0 โหวต