ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/04/2013 Jacksonville Jaguars [en] การออกเสียง : Jacksonville Jaguars 0 โหวต
06/04/2013 Tennessee Titans [en] การออกเสียง : Tennessee Titans 0 โหวต
06/04/2013 Denver Broncos [en] การออกเสียง : Denver Broncos 0 โหวต
06/04/2013 Kansas City Chiefs [en] การออกเสียง : Kansas City Chiefs 0 โหวต
06/04/2013 Oakland Raiders [en] การออกเสียง : Oakland Raiders 0 โหวต
06/04/2013 San Diego Chargers [en] การออกเสียง : San Diego Chargers 0 โหวต
06/04/2013 Dallas Cowboys [en] การออกเสียง : Dallas Cowboys 0 โหวต
06/04/2013 New York Giants [en] การออกเสียง : New York Giants 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 Philadelphia Eagles [en] การออกเสียง : Philadelphia Eagles 0 โหวต
06/04/2013 Washington Redskins [en] การออกเสียง : Washington Redskins 0 โหวต
06/04/2013 Chicago Bears [en] การออกเสียง : Chicago Bears 0 โหวต
06/04/2013 Detroit Lions [en] การออกเสียง : Detroit Lions 0 โหวต
06/04/2013 Minnesota Vikings [en] การออกเสียง : Minnesota Vikings 0 โหวต
06/04/2013 Atlanta Falcons [en] การออกเสียง : Atlanta Falcons 0 โหวต
06/04/2013 Carolina Panthers [en] การออกเสียง : Carolina Panthers 0 โหวต
06/04/2013 Tampa Bay Buccaneers [en] การออกเสียง : Tampa Bay Buccaneers 0 โหวต
06/04/2013 St. Louis Rams [en] การออกเสียง : St. Louis Rams 0 โหวต
06/04/2013 Seattle Seahawks [en] การออกเสียง : Seattle Seahawks 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 New York Jets [en] การออกเสียง : New York Jets 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 Baltimore Ravens [en] การออกเสียง : Baltimore Ravens 0 โหวต
06/04/2013 Cleveland Browns [en] การออกเสียง : Cleveland Browns 0 โหวต
06/04/2013 Houston Texans [en] การออกเสียง : Houston Texans 0 โหวต
06/04/2013 Cincinnati Bengals [en] การออกเสียง : Cincinnati Bengals 0 โหวต
06/04/2013 Green Bay Packers [en] การออกเสียง : Green Bay Packers 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 Lexine [en] การออกเสียง : Lexine 0 โหวต
06/04/2013 longstanding [en] การออกเสียง : longstanding 0 โหวต
06/04/2013 TSYS [en] การออกเสียง : TSYS 0 โหวต
06/04/2013 AWEY [en] การออกเสียง : AWEY 0 โหวต
06/04/2013 sphinges [en] การออกเสียง : sphinges 0 โหวต
06/04/2013 strathcona [en] การออกเสียง : strathcona 0 โหวต