ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2013 orbicularis [en] การออกเสียง : orbicularis 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/03/2013 palingenetic [en] การออกเสียง : palingenetic 0 โหวต
29/03/2013 Intimating [en] การออกเสียง : Intimating 0 โหวต
29/03/2013 decolletage [en] การออกเสียง : decolletage 0 โหวต
29/03/2013 Deval Patrick [en] การออกเสียง : Deval Patrick 0 โหวต
29/03/2013 decentralize [en] การออกเสียง : decentralize 0 โหวต
29/03/2013 decentralized [en] การออกเสียง : decentralized 0 โหวต
29/03/2013 bread and butter [en] การออกเสียง : bread and butter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/03/2013 putzed [en] การออกเสียง : putzed 0 โหวต
29/03/2013 coempt [en] การออกเสียง : coempt 0 โหวต
29/03/2013 pleopod [en] การออกเสียง : pleopod 0 โหวต
29/03/2013 octuplex [en] การออกเสียง : octuplex 0 โหวต
29/03/2013 Paul Antony Samuelson [en] การออกเสียง : Paul Antony Samuelson 0 โหวต
29/03/2013 scintillescent [en] การออกเสียง : scintillescent 0 โหวต
29/03/2013 pollicitation [en] การออกเสียง : pollicitation 0 โหวต
29/03/2013 monody [en] การออกเสียง : monody 0 โหวต
29/03/2013 epopee [en] การออกเสียง : epopee 0 โหวต
29/03/2013 disgregate [en] การออกเสียง : disgregate 0 โหวต
29/03/2013 vespiary [en] การออกเสียง : vespiary 0 โหวต
29/03/2013 subjacent [en] การออกเสียง : subjacent 0 โหวต
29/03/2013 pencel [en] การออกเสียง : pencel 0 โหวต
29/03/2013 presentism [en] การออกเสียง : presentism 0 โหวต
29/03/2013 Hueneme [en] การออกเสียง : Hueneme 0 โหวต
29/03/2013 biothesiometry [en] การออกเสียง : biothesiometry 0 โหวต
29/03/2013 Zwitterionic [en] การออกเสียง : Zwitterionic 0 โหวต
29/03/2013 Menzoberranzan [en] การออกเสียง : Menzoberranzan 0 โหวต
28/03/2013 Australioid [en] การออกเสียง : Australioid 0 โหวต
28/03/2013 puk [en] การออกเสียง : puk -1 โหวต
28/03/2013 mazy [en] การออกเสียง : mazy 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/03/2013 epinasty [en] การออกเสียง : epinasty 0 โหวต