ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
02/04/2013 abandon ship [en] การออกเสียง : abandon ship 0 โหวต
29/03/2013 Heresy of Paraphrase [en] การออกเสียง : Heresy of Paraphrase 0 โหวต
29/03/2013 Oodgeroo Noonuccal [en] การออกเสียง : Oodgeroo Noonuccal 0 โหวต
22/03/2013 Super Mario World [en] การออกเสียง : Super Mario World 0 โหวต
11/03/2013 Cadmean victory [en] การออกเสียง : Cadmean victory 0 โหวต
28/02/2013 oxygen cylinder [en] การออกเสียง : oxygen cylinder 0 โหวต
23/02/2013 Thank you [en] การออกเสียง : thank you 0 โหวต
18/02/2013 Tremont street [en] การออกเสียง : Tremont street 0 โหวต
05/02/2013 Excuse me [en] การออกเสียง : excuse me 0 โหวต
29/01/2013 Truth or Consequences [en] การออกเสียง : Truth or Consequences 0 โหวต
13/01/2013 told you so [en] การออกเสียง : told you so 0 โหวต
04/01/2013 sparkling wine [en] การออกเสียง : sparkling wine 0 โหวต
13/12/2012 Crossroads GPS [en] การออกเสียง : Crossroads GPS 0 โหวต
28/11/2012 Corlears street [en] การออกเสียง : Corlears street 0 โหวต
28/11/2012 Corlear Avenue [en] การออกเสียง : Corlear Avenue 0 โหวต
12/11/2012 Chatham Square [en] การออกเสียง : Chatham Square 0 โหวต
10/11/2012 Goodge Street [en] การออกเสียง : Goodge Street 0 โหวต
27/10/2012 Wenceslas Square [en] การออกเสียง : Wenceslas Square 0 โหวต
27/10/2012 10 Downing Street [en] การออกเสียง : 10 Downing Street 0 โหวต
08/10/2012 Giltspur Street [en] การออกเสียง : Giltspur Street 0 โหวต
04/09/2012 brick wall [en] การออกเสียง : brick wall 0 โหวต
13/08/2012 weight bar [en] การออกเสียง : weight bar 0 โหวต
30/07/2012 Poydras Street [en] การออกเสียง : Poydras Street 0 โหวต
10/07/2012 Machray Avenue [en] การออกเสียง : Machray Avenue 0 โหวต