ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
29/03/2013 Heresy of Paraphrase [en] การออกเสียง : Heresy of Paraphrase 0 โหวต
11/03/2013 Cadmean victory [en] การออกเสียง : Cadmean victory 0 โหวต
13/12/2012 Crossroads GPS [en] การออกเสียง : Crossroads GPS 0 โหวต
04/09/2012 brick wall [en] การออกเสียง : brick wall 0 โหวต
13/08/2012 weight bar [en] การออกเสียง : weight bar 0 โหวต