ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/03/2017 professor [pt] การออกเสียงคำว่า professor คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 motoqueiro [pt] การออกเสียงคำว่า motoqueiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 elevador [pt] การออกเสียงคำว่า elevador คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 desculparei [pt] การออกเสียงคำว่า desculparei คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 descaracterizaram [pt] การออกเสียงคำว่า descaracterizaram คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 Celebrações [pt] การออกเสียงคำว่า Celebrações คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/03/2017 Chimay [fr] การออกเสียงคำว่า Chimay คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 kelvinometria [pt] การออกเสียงคำว่า kelvinometria คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 kelvinométrico [pt] การออกเสียงคำว่า kelvinométrico คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 kennediano [pt] การออกเสียงคำว่า kennediano คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 septimal [pt] การออกเสียงคำว่า septimal คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 kelvinômetro [pt] การออกเสียงคำว่า kelvinômetro คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 sextilhões [pt] การออกเสียงคำว่า sextilhões คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 septilhões [pt] การออกเสียงคำว่า septilhões คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 eleática [pt] การออกเสียงคำว่า eleática คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 Onde você estava? [pt] การออกเสียงคำว่า Onde você estava? คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 examinasse [pt] การออกเสียงคำว่า examinasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 quesibilidade [pt] การออกเสียงคำว่า quesibilidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 anti-heroína [pt] การออกเสียงคำว่า anti-heroína คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 arlequina [pt] การออกเสียงคำว่า arlequina คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 desafinando [pt] การออกเสียงคำว่า desafinando คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 Que mancada! [pt] การออกเสียงคำว่า Que mancada! คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 pré-socrática [pt] การออกเสียงคำว่า pré-socrática คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 inteligibilidade [pt] การออกเสียงคำว่า inteligibilidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 introspeccionismo [pt] การออกเสียงคำว่า introspeccionismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 regularidades [pt] การออกเสียงคำว่า regularidades คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 subjetivação [pt] การออกเสียงคำว่า subjetivação คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 objetivável [pt] การออกเสียงคำว่า objetivável คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 fragilizassem [pt] การออกเสียงคำว่า fragilizassem คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2017 dessacralizado [pt] การออกเสียงคำว่า dessacralizado คะแนนโหวต 0 คะแนน