ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/03/2017 professor [pt] professor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 motoqueiro [pt] motoqueiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 elevador [pt] elevador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 desculparei [pt] desculparei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 descaracterizaram [pt] descaracterizaram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 Celebrações [pt] Celebrações การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/03/2017 Chimay [fr] Chimay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 kelvinometria [pt] kelvinometria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 kelvinométrico [pt] kelvinométrico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 kennediano [pt] kennediano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 septimal [pt] septimal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 kelvinômetro [pt] kelvinômetro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 sextilhões [pt] sextilhões การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 septilhões [pt] septilhões การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 eleática [pt] eleática การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 Onde você estava? [pt] Onde você estava? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 examinasse [pt] examinasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 quesibilidade [pt] quesibilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 anti-heroína [pt] anti-heroína การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 arlequina [pt] arlequina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 desafinando [pt] desafinando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 Que mancada! [pt] Que mancada! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 pré-socrática [pt] pré-socrática การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 inteligibilidade [pt] inteligibilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 introspeccionismo [pt] introspeccionismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 regularidades [pt] regularidades การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 subjetivação [pt] subjetivação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 objetivável [pt] objetivável การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 fragilizassem [pt] fragilizassem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2017 dessacralizado [pt] dessacralizado การออกเสียง 0คะแนนโหวต