ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/10/2011 podômetro [pt] podômetro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2011 além-mar [pt] além-mar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2011 idealidade [pt] idealidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2011 imensidade [pt] imensidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2011 viscómetro [pt] viscómetro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indestrutibilidade [pt] indestrutibilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indeterminabilidade [pt] indeterminabilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desertificado [pt] desertificado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indesligável [pt] indesligável การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indesejabilidade [pt] indesejabilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indescritibilidade [pt] indescritibilidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desflorestamento [pt] desflorestamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indenizável [pt] indenizável การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indenizador [pt] indenizador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desfavor [pt] desfavor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desfavelar [pt] desfavelar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desfalcar [pt] desfalcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indeterminista [pt] indeterminista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indianismo [pt] indianismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indexação [pt] indexação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 indeterminístico [pt] indeterminístico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desfibrilar [pt] desfibrilar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desfibrilador [pt] desfibrilador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2011 desfibrilação [pt] desfibrilação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2010 fitofisionômico [pt] fitofisionômico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2010 fisicoterápico [pt] fisicoterápico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2010 fitofisionomia [pt] fitofisionomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/06/2010 abofetar [pt] abofetar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/06/2010 ablatação [pt] ablatação การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/06/2010 abolado [pt] abolado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด