ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 olear [ia] การออกเสียง : olear 0 โหวต
16/09/2010 olla [ia] การออกเสียง : olla 0 โหวต
16/09/2010 oncle [ia] การออกเสียง : oncle 0 โหวต
16/09/2010 opposite [ia] การออกเสียง : opposite 0 โหวต
16/09/2010 optic [ia] การออกเสียง : optic 0 โหวต
16/09/2010 opinar [ia] การออกเสียง : opinar 0 โหวต
16/09/2010 paccar [ia] การออกเสียง : paccar 0 โหวต
16/09/2010 pacco [ia] การออกเสียง : pacco 0 โหวต
16/09/2010 pacific [ia] การออกเสียง : pacific 0 โหวต
16/09/2010 particular [ia] การออกเสียง : particular 0 โหวต
16/09/2010 partita [ia] การออกเสียง : partita 0 โหวต
16/09/2010 passato [ia] การออกเสียง : passato 0 โหวต
16/09/2010 partito [ia] การออกเสียง : partito 0 โหวต
16/09/2010 pascha [ia] การออกเสียง : pascha 0 โหวต
16/09/2010 passion [ia] การออกเสียง : passion 1 โหวต
16/09/2010 parentes [ia] การออกเสียง : parentes 0 โหวต
16/09/2010 parlamento [ia] การออกเสียง : parlamento 0 โหวต
16/09/2010 a parte [ia] การออกเสียง : a parte 0 โหวต
16/09/2010 del parte de [ia] การออกเสียง : del parte de 0 โหวต
16/09/2010 haber parte in [ia] การออกเสียง : haber parte in 0 โหวต
16/09/2010 prender parte in [ia] การออกเสียง : prender parte in 0 โหวต
16/09/2010 pardono [ia] การออกเสียง : pardono 0 โหวต
16/09/2010 parente [ia] การออกเสียง : parente 0 โหวต
16/09/2010 pagamento [ia] การออกเสียง : pagamento 0 โหวต
16/09/2010 paisage [ia] การออกเสียง : paisage 0 โหวต
16/09/2010 pallide [ia] การออกเสียง : pallide 0 โหวต
16/09/2010 palo [ia] การออกเสียง : palo 0 โหวต
16/09/2010 palpar [ia] การออกเสียง : palpar 0 โหวต
16/09/2010 panno [ia] การออกเสียง : panno 0 โหวต
16/09/2010 par [ia] การออกเสียง : par 0 โหวต