ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 mysterio [ia] การออกเสียง : mysterio 0 โหวต
16/09/2010 multitude [ia] การออกเสียง : multitude 0 โหวต
16/09/2010 montania [ia] การออกเสียง : montania 0 โหวต
16/09/2010 multiplicar [ia] การออกเสียง : multiplicar 0 โหวต
16/09/2010 motor [ia] การออกเสียง : motor 0 โหวต
16/09/2010 narrar [ia] การออกเสียง : narrar 0 โหวต
16/09/2010 Natal [ia] การออกเสียง : Natal 1 โหวต
16/09/2010 native [ia] การออกเสียง : native 0 โหวต
16/09/2010 nativo [ia] การออกเสียง : nativo 0 โหวต
16/09/2010 moral [ia] การออกเสียง : moral 0 โหวต
16/09/2010 morsura [ia] การออกเสียง : morsura 0 โหวต
16/09/2010 morto [ia] การออกเสียง : morto 0 โหวต
16/09/2010 naturalmente [ia] การออกเสียง : naturalmente 0 โหวต
16/09/2010 naval [ia] การออกเสียง : naval 0 โหวต
16/09/2010 nebulose [ia] การออกเสียง : nebulose 0 โหวต
16/09/2010 nocive [ia] การออกเสียง : nocive 0 โหวต
16/09/2010 nocer [ia] การออกเสียง : nocer 0 โหวต
16/09/2010 notar [ia] การออกเสียง : notar 0 โหวต
16/09/2010 osar [ia] การออกเสียง : osar 0 โหวต
16/09/2010 original [ia] การออกเสียง : original 0 โหวต
16/09/2010 oscillar [ia] การออกเสียง : oscillar 0 โหวต
16/09/2010 oval [ia] การออกเสียง : oval 0 โหวต
16/09/2010 oxygeno [ia] การออกเสียง : oxygeno 0 โหวต
16/09/2010 ordinar [ia] การออกเสียง : ordinar 0 โหวต
16/09/2010 ordinari [ia] การออกเสียง : ordinari 0 โหวต
16/09/2010 organo [ia] การออกเสียง : organo 0 โหวต
16/09/2010 orgolio [ia] การออกเสียง : orgolio 0 โหวต
16/09/2010 orgoliose [ia] การออกเสียง : orgoliose 0 โหวต
16/09/2010 offerta [ia] การออกเสียง : offerta 0 โหวต
16/09/2010 officiero [ia] การออกเสียง : officiero 0 โหวต