ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 mesmo si [ia] การออกเสียง : mesmo si 0 โหวต
16/09/2010 hodie mesmo [ia] การออกเสียง : hodie mesmo 0 โหวต
16/09/2010 ora mesmo [ia] การออกเสียง : ora mesmo 0 โหวต
16/09/2010 mestiero [ia] การออกเสียง : mestiero 0 โหวต
16/09/2010 mesura [ia] การออกเสียง : mesura 0 โหวต
16/09/2010 methodo [ia] การออกเสียง : methodo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 metric [ia] การออกเสียง : metric 0 โหวต
16/09/2010 metro [ia] การออกเสียง : metro 0 โหวต
16/09/2010 mi [ia] การออกเสียง : mi 0 โหวต
16/09/2010 mie [ia] การออกเสียง : mie 0 โหวต
16/09/2010 le mie [ia] การออกเสียง : le mie 0 โหวต
16/09/2010 minimo [ia] การออกเสียง : minimo 0 โหวต
16/09/2010 ministro [ia] การออกเสียง : ministro 0 โหวต
16/09/2010 minor [ia] การออกเสียง : minor 0 โหวต
16/09/2010 minutiose [ia] การออกเสียง : minutiose 0 โหวต
16/09/2010 misericordia [ia] การออกเสียง : misericordia 0 โหวต
16/09/2010 mixtura [ia] การออกเสียง : mixtura 0 โหวต
16/09/2010 mobile [ia] การออกเสียง : mobile 0 โหวต
16/09/2010 moda [ia] การออกเสียง : moda 0 โหวต
16/09/2010 modello [ia] การออกเสียง : modello 0 โหวต
16/09/2010 modeste [ia] การออกเสียง : modeste 0 โหวต
16/09/2010 modo [ia] การออกเสียง : modo 0 โหวต
16/09/2010 molestar [ia] การออกเสียง : molestar 0 โหวต
16/09/2010 moleste [ia] การออกเสียง : moleste 0 โหวต
16/09/2010 molino [ia] การออกเสียง : molino 0 โหวต
16/09/2010 molliate [ia] การออกเสียง : molliate 0 โหวต
16/09/2010 mus [ia] การออกเสียง : mus 0 โหวต
16/09/2010 nam [ia] การออกเสียง : nam 0 โหวต
16/09/2010 musical [ia] การออกเสียง : musical 0 โหวต
16/09/2010 mute [ia] การออกเสียง : mute 0 โหวต