ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/03/2011 w.c. [ia] การออกเสียงคำว่า w.c. คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 meravilia [ia] การออกเสียงคำว่า meravilia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 menu [ia] การออกเสียงคำว่า menu คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 mentita [ia] การออกเสียงคำว่า mentita คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 mentir [ia] การออกเสียงคำว่า mentir คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/09/2010 mention [ia] การออกเสียงคำว่า mention คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 menaciar [ia] การออกเสียงคำว่า menaciar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 menacia [ia] การออกเสียงคำว่า menacia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 memorar [ia] การออกเสียงคำว่า memorar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 melodia [ia] การออกเสียงคำว่า melodia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 melior [ia] การออกเสียงคำว่า melior คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 melio [ia] การออกเสียงคำว่า melio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 medietate [ia] การออกเสียงคำว่า medietate คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 medico [ia] การออกเสียงคำว่า medico คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 medicina [ia] การออกเสียงคำว่า medicina คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 medicamento [ia] การออกเสียงคำว่า medicamento คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/09/2010 media [ia] การออกเสียงคำว่า media คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 mechanic [ia] การออกเสียงคำว่า mechanic คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 me [ia] การออกเสียงคำว่า me คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 matur [ia] การออกเสียงคำว่า matur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 matta [ia] การออกเสียงคำว่า matta คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 materia [ia] การออกเสียงคำว่า materia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 match [ia] การออกเสียงคำว่า match คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 masticar [ia] การออกเสียงคำว่า masticar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 masculo [ia] การออกเสียงคำว่า masculo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 marmita [ia] การออกเสียงคำว่า marmita คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 maritar se [ia] การออกเสียงคำว่า maritar se คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 Marita [ia] การออกเสียงคำว่า Marita คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 meraviliose [ia] การออกเสียงคำว่า meraviliose คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2010 merce [ia] การออกเสียงคำว่า merce คะแนนโหวต 0 คะแนน