ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/03/2011 w.c. [ia] การออกเสียง : w.c. 0 โหวต
16/09/2010 meravilia [ia] การออกเสียง : meravilia 0 โหวต
16/09/2010 menu [ia] การออกเสียง : menu 0 โหวต
16/09/2010 mentita [ia] การออกเสียง : mentita 0 โหวต
16/09/2010 mentir [ia] การออกเสียง : mentir 1 โหวต
16/09/2010 mention [ia] การออกเสียง : mention 0 โหวต
16/09/2010 menaciar [ia] การออกเสียง : menaciar 0 โหวต
16/09/2010 menacia [ia] การออกเสียง : menacia 0 โหวต
16/09/2010 memorar [ia] การออกเสียง : memorar 0 โหวต
16/09/2010 melodia [ia] การออกเสียง : melodia 0 โหวต
16/09/2010 melior [ia] การออกเสียง : melior 0 โหวต
16/09/2010 melio [ia] การออกเสียง : melio 0 โหวต
16/09/2010 medietate [ia] การออกเสียง : medietate 0 โหวต
16/09/2010 medico [ia] การออกเสียง : medico 0 โหวต
16/09/2010 medicina [ia] การออกเสียง : medicina 0 โหวต
16/09/2010 medicamento [ia] การออกเสียง : medicamento 1 โหวต
16/09/2010 media [ia] การออกเสียง : media 0 โหวต
16/09/2010 mechanic [ia] การออกเสียง : mechanic 0 โหวต
16/09/2010 me [ia] การออกเสียง : me 0 โหวต
16/09/2010 matur [ia] การออกเสียง : matur 0 โหวต
16/09/2010 matta [ia] การออกเสียง : matta 0 โหวต
16/09/2010 materia [ia] การออกเสียง : materia 0 โหวต
16/09/2010 match [ia] การออกเสียง : match 0 โหวต
16/09/2010 masticar [ia] การออกเสียง : masticar 0 โหวต
16/09/2010 masculo [ia] การออกเสียง : masculo 0 โหวต
16/09/2010 marmita [ia] การออกเสียง : marmita 0 โหวต
16/09/2010 maritar se [ia] การออกเสียง : maritar se 0 โหวต
16/09/2010 Marita [ia] การออกเสียง : Marita 0 โหวต
16/09/2010 meraviliose [ia] การออกเสียง : meraviliose 0 โหวต
16/09/2010 merce [ia] การออกเสียง : merce 0 โหวต