ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2011 rhythmic [ia] การออกเสียง : rhythmic 0 โหวต
19/05/2011 jubileo [ia] การออกเสียง : jubileo 0 โหวต
19/05/2011 reflexion [ia] การออกเสียง : reflexion 0 โหวต
19/05/2011 reflecter [ia] การออกเสียง : reflecter 0 โหวต
19/05/2011 diversitate [ia] การออกเสียง : diversitate 0 โหวต
19/05/2011 neurologia [ia] การออกเสียง : neurologia 0 โหวต
19/05/2011 neurologic [ia] การออกเสียง : neurologic 0 โหวต
19/05/2011 equidistante [ia] การออกเสียง : equidistante 0 โหวต
19/05/2011 egregie [ia] การออกเสียง : egregie 0 โหวต
19/05/2011 io te ama [ia] การออกเสียง : io te ama 0 โหวต
19/05/2011 io te ama multo [ia] การออกเสียง : io te ama multo 0 โหวต
19/05/2011 io te adora [ia] การออกเสียง : io te adora 0 โหวต
19/05/2011 Amor [ia] การออกเสียง : Amor 0 โหวต
19/05/2011 decente [ia] การออกเสียง : decente 0 โหวต
19/05/2011 autismo [ia] การออกเสียง : autismo 0 โหวต
19/05/2011 autista [ia] การออกเสียง : autista 0 โหวต
19/05/2011 autistic [ia] การออกเสียง : autistic 0 โหวต
19/05/2011 lontanantia [ia] การออกเสียง : lontanantia 0 โหวต
07/03/2011 puma [ia] การออกเสียง : puma 0 โหวต
02/03/2011 fider [ia] การออกเสียง : fider 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2011 fiducia [ia] การออกเสียง : fiducia 0 โหวต
02/03/2011 fiducial [ia] การออกเสียง : fiducial 1 โหวต
02/03/2011 fiduciari [ia] การออกเสียง : fiduciari 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2011 numeric [ia] การออกเสียง : numeric 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2011 cifra [ia] การออกเสียง : cifra 1 โหวต
02/03/2011 cifrar [ia] การออกเสียง : cifrar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2011 cifrate [ia] การออกเสียง : cifrate 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2011 bon die [ia] การออกเสียง : bon die 0 โหวต
02/03/2011 sofa [ia] การออกเสียง : sofa 0 โหวต
02/03/2011 cocina [ia] การออกเสียง : cocina 1 โหวต