ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/09/2012 pruna [ia] การออกเสียง : pruna 0 โหวต
05/09/2012 pruno [ia] การออกเสียง : pruno 0 โหวต
05/09/2012 uva [ia] การออกเสียง : uva 0 โหวต
05/09/2012 Coco [ia] การออกเสียง : Coco 0 โหวต
05/09/2012 avellana [ia] การออกเสียง : avellana 0 โหวต
05/09/2012 pistacia [ia] การออกเสียง : pistacia 0 โหวต
05/09/2012 pistacio [ia] การออกเสียง : pistacio 0 โหวต
05/09/2012 cumino [ia] การออกเสียง : cumino 0 โหวต
05/09/2012 lauro [ia] การออกเสียง : lauro 0 โหวต
05/09/2012 thymo [ia] การออกเสียง : thymo 0 โหวต
10/01/2012 interlinguistica [ia] การออกเสียง : interlinguistica 0 โหวต
10/01/2012 Latino [ia] การออกเสียง : Latino 0 โหวต
10/01/2012 linguista [ia] การออกเสียง : linguista 0 โหวต
10/01/2012 naturalistic [ia] การออกเสียง : naturalistic 0 โหวต
10/01/2012 normalisar [ia] การออกเสียง : normalisar 0 โหวต
10/01/2012 publication [ia] การออกเสียง : publication 0 โหวต
10/01/2012 unanimitate [ia] การออกเสียง : unanimitate 0 โหวต
10/01/2012 usos [ia] การออกเสียง : usos 0 โหวต
10/01/2012 hepate [ia] การออกเสียง : hepate 0 โหวต
10/01/2012 pristine [ia] การออกเสียง : pristine 0 โหวต
10/01/2012 vocabulo [ia] การออกเสียง : vocabulo 0 โหวต
10/01/2012 terminologia [ia] การออกเสียง : terminologia 0 โหวต
10/01/2012 synonymo [ia] การออกเสียง : synonymo 0 โหวต
10/01/2012 standardisation [ia] การออกเสียง : standardisation 0 โหวต
10/01/2012 finalitate [ia] การออกเสียง : finalitate 0 โหวต
10/01/2012 methodologic [ia] การออกเสียง : methodologic 0 โหวต
19/05/2011 rhetoric [ia] การออกเสียง : rhetoric 0 โหวต
19/05/2011 rhetorica [ia] การออกเสียง : rhetorica 0 โหวต
19/05/2011 chaos [ia] การออกเสียง : chaos 0 โหวต
19/05/2011 chaotic [ia] การออกเสียง : chaotic 0 โหวต