ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 promissa [ia] การออกเสียง : promissa 0 โหวต
16/09/2010 propender [ia] การออกเสียง : propender 0 โหวต
16/09/2010 proba [ia] การออกเสียง : proba 0 โหวต
16/09/2010 probar [ia] การออกเสียง : probar 0 โหวต
16/09/2010 producto [ia] การออกเสียง : producto 0 โหวต
16/09/2010 problematic [ia] การออกเสียง : problematic 0 โหวต
16/09/2010 procession [ia] การออกเสียง : procession 0 โหวต
16/09/2010 production [ia] การออกเสียง : production 0 โหวต
16/09/2010 preservar [ia] การออกเสียง : preservar 0 โหวต
16/09/2010 pressa [ia] การออกเสียง : pressa 0 โหวต
16/09/2010 prisa [ia] การออกเสียง : prisa 0 โหวต
16/09/2010 a presso de [ia] การออกเสียง : a presso de 0 โหวต
16/09/2010 facer se prestar [ia] การออกเสียง : facer se prestar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 presto [ia] การออกเสียง : presto 0 โหวต
16/09/2010 preter [ia] การออกเสียง : preter 0 โหวต
16/09/2010 previe [ia] การออกเสียง : previe 0 โหวต
16/09/2010 protection [ia] การออกเสียง : protection 1 โหวต
16/09/2010 provision [ia] การออกเสียง : provision 0 โหวต
16/09/2010 puera [ia] การออกเสียง : puera 0 โหวต
16/09/2010 prudente [ia] การออกเสียง : prudente 0 โหวต
16/09/2010 pulsata [ia] การออกเสียง : pulsata 0 โหวต
16/09/2010 pumpar [ia] การออกเสียง : pumpar 0 โหวต
16/09/2010 puncta [ia] การออกเสียง : puncta 0 โหวต
16/09/2010 punger [ia] การออกเสียง : punger 0 โหวต
16/09/2010 punition [ia] การออกเสียง : punition 0 โหวต
16/09/2010 pulmon [ia] การออกเสียง : pulmon 0 โหวต
16/09/2010 quitar [ia] การออกเสียง : quitar 0 โหวต
16/09/2010 quantitate [ia] การออกเสียง : quantitate 0 โหวต
16/09/2010 querela [ia] การออกเสียง : querela 0 โหวต
16/09/2010 quanto a [ia] การออกเสียง : quanto a 0 โหวต