ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 pentecoste [ia] การออกเสียง : pentecoste 0 โหวต
16/09/2010 pigre [ia] การออกเสียง : pigre 0 โหวต
16/09/2010 pluvia [ia] การออกเสียง : pluvia 0 โหวต
16/09/2010 non plus [ia] การออกเสียง : non plus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 poema [ia] การออกเสียง : poema 0 โหวต
16/09/2010 pneu [ia] การออกเสียง : pneu 1 โหวต
16/09/2010 poesia [ia] การออกเสียง : poesia 0 โหวต
16/09/2010 de plus in plus [ia] การออกเสียง : de plus in plus 0 โหวต
16/09/2010 plural [ia] การออกเสียง : plural 0 โหวต
16/09/2010 polir [ia] การออกเสียง : polir 0 โหวต
16/09/2010 Polo [ia] การออกเสียง : Polo 0 โหวต
16/09/2010 al plus [ia] การออกเสียง : al plus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 plaga [ia] การออกเสียง : plaga 0 โหวต
16/09/2010 plagia [ia] การออกเสียง : plagia 0 โหวต
16/09/2010 plan [ia] การออกเสียง : plan 0 โหวต
16/09/2010 planar [ia] การออกเสียง : planar 0 โหวต
16/09/2010 planeta [ia] การออกเสียง : planeta 0 โหวต
16/09/2010 plantar [ia] การออกเสียง : plantar 0 โหวต
16/09/2010 plastic [ia] การออกเสียง : plastic 0 โหวต
16/09/2010 plastico [ia] การออกเสียง : plastico 0 โหวต
16/09/2010 plenar [ia] การออกเสียง : plenar 0 โหวต
16/09/2010 plica [ia] การออกเสียง : plica 0 โหวต
16/09/2010 pilar [ia] การออกเสียง : pilar 0 โหวต
16/09/2010 pista [ia] การออกเสียง : pista 0 โหวต
16/09/2010 placiar [ia] การออกเสียง : placiar 0 โหวต
16/09/2010 pilota [ia] การออกเสียง : pilota 0 โหวต
16/09/2010 pinger [ia] การออกเสียง : pinger 0 โหวต
16/09/2010 profession [ia] การออกเสียง : profession 0 โหวต
16/09/2010 profunditate [ia] การออกเสียง : profunditate 0 โหวต
16/09/2010 progreder [ia] การออกเสียง : progreder 0 โหวต