ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 parcar [ia] การออกเสียง : parcar 0 โหวต
16/09/2010 parco [ia] การออกเสียง : parco 0 โหวต
16/09/2010 patiente [ia] การออกเสียง : patiente 0 โหวต
16/09/2010 poc [ia] การออกเสียง : poc 0 โหวต
16/09/2010 physica [ia] การออกเสียง : physica 0 โหวต
16/09/2010 phantasia [ia] การออกเสียง : phantasia 0 โหวต
16/09/2010 photographia [ia] การออกเสียง : photographia 0 โหวต
16/09/2010 phrase [ia] การออกเสียง : phrase 0 โหวต
16/09/2010 piccar [ia] การออกเสียง : piccar 0 โหวต
16/09/2010 pietate [ia] การออกเสียง : pietate 0 โหวต
16/09/2010 pesar [ia] การออกเสียง : pesar 0 โหวต
16/09/2010 Peter [ia] การออกเสียง : Peter 0 โหวต
16/09/2010 perfecte [ia] การออกเสียง : perfecte 0 โหวต
16/09/2010 periculo [ia] การออกเสียง : periculo 0 โหวต
16/09/2010 periodic [ia] การออกเสียง : periodic 0 โหวต
16/09/2010 periodo [ia] การออกเสียง : periodo 0 โหวต
16/09/2010 permission [ia] การออกเสียง : permission 0 โหวต
16/09/2010 permitter [ia] การออกเสียง : permitter 0 โหวต
16/09/2010 persuader [ia] การออกเสียง : persuader 0 โหวต
16/09/2010 pesante [ia] การออกเสียง : pesante 0 โหวต
16/09/2010 pauco [ia] การออกเสียง : pauco 0 โหวต
16/09/2010 pausa [ia] การออกเสียง : pausa 0 โหวต
16/09/2010 percurso [ia] การออกเสียง : percurso 0 โหวต
16/09/2010 pausar [ia] การออกเสียง : pausar 0 โหวต
16/09/2010 pecunia [ia] การออกเสียง : pecunia 0 โหวต
16/09/2010 pejo [ia] การออกเสียง : pejo 0 โหวต
16/09/2010 pejor [ia] การออกเสียง : pejor 0 โหวต
16/09/2010 a pena [ia] การออกเสียง : a pena 0 โหวต
16/09/2010 penose [ia] การออกเสียง : penose 0 โหวต
16/09/2010 pensata [ia] การออกเสียง : pensata 0 โหวต