ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/04/2017 brasilian [ia] การออกเสียง : brasilian 0 โหวต
06/04/2017 brasiliano [ia] การออกเสียง : brasiliano 0 โหวต
06/04/2017 breviario [ia] การออกเสียง : breviario 0 โหวต
20/09/2014 integration [ia] การออกเสียง : integration 1 โหวต
20/09/2014 humanismo [ia] การออกเสียง : humanismo 1 โหวต
20/09/2014 veterinario [ia] การออกเสียง : veterinario 0 โหวต
18/12/2013 Eduardo [ia] การออกเสียง : Eduardo 0 โหวต
18/12/2013 Georgia [ia] การออกเสียง : Georgia 0 โหวต
18/12/2013 Gregorio [ia] การออกเสียง : Gregorio 0 โหวต
18/12/2013 Luca [ia] การออกเสียง : Luca 0 โหวต
18/12/2013 Mario [ia] การออกเสียง : Mario 0 โหวต
18/12/2013 Julia [ia] การออกเสียง : Julia 0 โหวต
18/12/2013 Nicolaus [ia] การออกเสียง : Nicolaus 0 โหวต
18/12/2013 Patricio [ia] การออกเสียง : Patricio 0 โหวต
18/12/2013 Patricia [ia] การออกเสียง : Patricia 0 โหวต
18/12/2013 Stephano [ia] การออกเสียง : Stephano 0 โหวต
18/12/2013 trepidation [ia] การออกเสียง : trepidation 0 โหวต
18/12/2013 vicissitude [ia] การออกเสียง : vicissitude 0 โหวต
18/12/2013 verisimilitude [ia] การออกเสียง : verisimilitude 0 โหวต
18/12/2013 turpitude [ia] การออกเสียง : turpitude 0 โหวต
18/12/2013 servitude [ia] การออกเสียง : servitude 0 โหวต
18/12/2013 rectitude [ia] การออกเสียง : rectitude 0 โหวต
18/12/2013 quietude [ia] การออกเสียง : quietude 0 โหวต
18/12/2013 promptitude [ia] การออกเสียง : promptitude 0 โหวต
18/12/2013 plenitude [ia] การออกเสียง : plenitude 0 โหวต
18/12/2013 platitude [ia] การออกเสียง : platitude 0 โหวต
18/12/2013 magnitude [ia] การออกเสียง : magnitude 0 โหวต
18/12/2013 lassitude [ia] การออกเสียง : lassitude 0 โหวต
18/12/2013 inquietude [ia] การออกเสียง : inquietude 0 โหวต
18/12/2013 ingratitude [ia] การออกเสียง : ingratitude 0 โหวต