ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
20/09/2014 veterinario [ia] การออกเสียง : veterinario 0 โหวต
30/04/2010 tünel [tr] การออกเสียง : tünel โดย ninjacell
30/03/2010 abatter [ia] การออกเสียง : abatter 0 โหวต
30/03/2010 abassar [ia] การออกเสียง : abassar 0 โหวต
30/03/2010 abandonar [ia] การออกเสียง : abandonar 0 โหวต
30/03/2010 Abaco [ia] การออกเสียง : Abaco 0 โหวต
21/03/2010 jardinero [ia] การออกเสียง : jardinero 0 โหวต
21/03/2010 joco [ia] การออกเสียง : joco 0 โหวต
21/03/2010 jornalista [ia] การออกเสียง : jornalista โดย McDutchie