ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/06/2008 Majorica [es] Majorica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Pepe Carvalho [es] Pepe Carvalho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Calexico [es] Calexico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 EEUU [es] EEUU การออกเสียง -2คะแนนโหวต
11/06/2008 comitiva [es] comitiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 cábalas [es] cábalas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 predicciones [es] predicciones การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 validez [es] validez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 consumo [es] consumo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 seco [es] seco การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 décimas [es] décimas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 española [es] española การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 niña mimada [es] niña mimada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Rocío Dúrcal [es] Rocío Dúrcal การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 José Carreras [es] José Carreras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Víctor Manuel [es] Víctor Manuel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 búsqueda [es] búsqueda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 día [es] día การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 hoy [es] hoy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 marginal [es] marginal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2008 entusiasmo [es] entusiasmo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Edimburgo [es] Edimburgo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 París [es] París การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/06/2008 Brujas [es] Brujas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Suiza [es] Suiza การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/06/2008 Manuel Vázquez Montalbán [es] Manuel Vázquez Montalbán การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Praga [es] Praga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 tarde [es] tarde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/06/2008 Paco De Lucía [es] Paco De Lucía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2008 Águilas [es] Águilas การออกเสียง 0คะแนนโหวต