ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/06/2008 Majorica [es] การออกเสียงคำว่า Majorica คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Pepe Carvalho [es] การออกเสียงคำว่า Pepe Carvalho คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Calexico [es] การออกเสียงคำว่า Calexico คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 EEUU [es] การออกเสียงคำว่า EEUU คะแนนโหวต -2 คะแนน
11/06/2008 comitiva [es] การออกเสียงคำว่า comitiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 cábalas [es] การออกเสียงคำว่า cábalas คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 predicciones [es] การออกเสียงคำว่า predicciones คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 validez [es] การออกเสียงคำว่า validez คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 consumo [es] การออกเสียงคำว่า consumo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 seco [es] การออกเสียงคำว่า seco คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 décimas [es] การออกเสียงคำว่า décimas คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 española [es] การออกเสียงคำว่า española คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 niña mimada [es] การออกเสียงคำว่า niña mimada คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Rocío Dúrcal [es] การออกเสียงคำว่า Rocío Dúrcal คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 José Carreras [es] การออกเสียงคำว่า José Carreras คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Víctor Manuel [es] การออกเสียงคำว่า Víctor Manuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 búsqueda [es] การออกเสียงคำว่า búsqueda คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 día [es] การออกเสียงคำว่า día คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 hoy [es] การออกเสียงคำว่า hoy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 marginal [es] การออกเสียงคำว่า marginal คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/06/2008 entusiasmo [es] การออกเสียงคำว่า entusiasmo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Edimburgo [es] การออกเสียงคำว่า Edimburgo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 París [es] การออกเสียงคำว่า París คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2008 Brujas [es] การออกเสียงคำว่า Brujas คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Suiza [es] การออกเสียงคำว่า Suiza คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/06/2008 Manuel Vázquez Montalbán [es] การออกเสียงคำว่า Manuel Vázquez Montalbán คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Praga [es] การออกเสียงคำว่า Praga คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 tarde [es] การออกเสียงคำว่า tarde คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2008 Paco De Lucía [es] การออกเสียงคำว่า Paco De Lucía คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2008 Águilas [es] การออกเสียงคำว่า Águilas คะแนนโหวต 0 คะแนน