ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2018 gyro [en] การออกเสียง : gyro 0 โหวต