ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2016 দাড়ি [as] การออกเสียงคำว่า দাড়ি คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 বাহু [as] การออกเสียงคำว่า বাহু คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 Dibrugarh [as] การออกเสียงคำว่า Dibrugarh คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 ভাই [as] การออกเสียงคำว่า ভাই คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 বায়ু [as] การออกเสียงคำว่า বায়ু คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 আপেল [as] การออกเสียงคำว่า আপেল คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 পৰুৱা [as] การออกเสียงคำว่า পৰুৱা คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 ষাঁড় [as] การออกเสียงคำว่า ষাঁড় คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 গাল [as] การออกเสียงคำว่า গাল คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2016 আৰু [as] การออกเสียงคำว่า আৰু คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 Dhonyobaad [as] การออกเสียงคำว่า Dhonyobaad คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 মেকুৰী [as] การออกเสียงคำว่า মেকুৰী คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 সেঁতু [as] การออกเสียงคำว่า সেঁতু คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 jolokia [as] การออกเสียงคำว่า jolokia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 दिवाला [hi] การออกเสียงคำว่า दिवाला คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 Qawwali [hi] การออกเสียงคำว่า Qawwali คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 सूट [hi] การออกเสียงคำว่า सूट คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 पैक करना [hi] การออกเสียงคำว่า पैक करना คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 प्रशंसनीय [hi] การออกเสียงคำว่า प्रशंसनीय คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 सर्वोत्कृष्ट [hi] การออกเสียงคำว่า सर्वोत्कृष्ट คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 Swagatam [hi] การออกเสียงคำว่า Swagatam คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 priyanka chopra [hi] การออกเสียงคำว่า priyanka chopra คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 स्याही [hi] การออกเสียงคำว่า स्याही คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 पूछताछ [hi] การออกเสียงคำว่า पूछताछ คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 स्मरण [hi] การออกเสียงคำว่า स्मरण คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 উট [as] การออกเสียงคำว่า উট คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 শৰীৰ [as] การออกเสียงคำว่า শৰীৰ คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 আদৰণি [as] การออกเสียงคำว่า আদৰণি คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 ৰবাব টেঙা [as] การออกเสียงคำว่า ৰবাব টেঙা คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2016 নাও [as] การออกเสียงคำว่า নাও คะแนนโหวต 0 คะแนน