ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/03/2016 দাড়ি [as] দাড়ি การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 বাহু [as] বাহু การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 Dibrugarh [as] Dibrugarh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 ভাই [as] ভাই การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 বায়ু [as] বায়ু การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 আপেল [as] আপেল การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 পৰুৱা [as] পৰুৱা การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 ষাঁড় [as] ষাঁড় การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 গাল [as] গাল การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2016 আৰু [as] আৰু การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 Dhonyobaad [as] Dhonyobaad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 মেকুৰী [as] মেকুৰী การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 সেঁতু [as] সেঁতু การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 jolokia [as] jolokia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 दिवाला [hi] दिवाला การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 Qawwali [hi] Qawwali การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 सूट [hi] सूट การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 पैक करना [hi] पैक करना การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 प्रशंसनीय [hi] प्रशंसनीय การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 सर्वोत्कृष्ट [hi] सर्वोत्कृष्ट การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 Swagatam [hi] Swagatam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 priyanka chopra [hi] priyanka chopra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 स्याही [hi] स्याही การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 पूछताछ [hi] पूछताछ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 स्मरण [hi] स्मरण การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 উট [as] উট การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 শৰীৰ [as] শৰীৰ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 আদৰণি [as] আদৰণি การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 ৰবাব টেঙা [as] ৰবাব টেঙা การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/03/2016 নাও [as] নাও การออกเสียง 0คะแนนโหวต