ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2011 EROEI [en] การออกเสียงคำว่า EROEI คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2011 Sharbrow [en] การออกเสียงคำว่า Sharbrow คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] การออกเสียงคำว่า Frederick Jacob Titus Chiluba คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 fawaka [srn] การออกเสียงคำว่า fawaka คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2010 Omani [srn] การออกเสียงคำว่า Omani คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2010 kerki [srn] การออกเสียงคำว่า kerki คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2010 omani? [srn] การออกเสียงคำว่า omani? คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2010 denki [srn] การออกเสียงคำว่า denki คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2010 disi [srn] การออกเสียงคำว่า disi คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2010 me wani dati [srn] การออกเสียงคำว่า me wani dati คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2010 Suriname [srn] การออกเสียงคำว่า Suriname คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2010 sranankondre [srn] การออกเสียงคำว่า sranankondre คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2010 sranan-tongo [srn] การออกเสียงคำว่า sranan-tongo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2010 sranantongo [srn] การออกเสียงคำว่า sranantongo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2010 sranan [srn] การออกเสียงคำว่า sranan คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2010 Mazon Creek [en] การออกเสียงคำว่า Mazon Creek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/02/2010 eicastic [en] การออกเสียงคำว่า eicastic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 exon [en] การออกเสียงคำว่า exon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2010 Tommotian [en] การออกเสียงคำว่า Tommotian คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2010 Jonas Salk [en] การออกเสียงคำว่า Jonas Salk คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Chenies Manor House [en] การออกเสียงคำว่า Chenies Manor House คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2010 high-rise [en] การออกเสียงคำว่า high-rise คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2010 F1 [en] การออกเสียงคำว่า F1 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2009 uncopyrightable [en] การออกเสียงคำว่า uncopyrightable คะแนนโหวต 0 คะแนน