ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/05/2011 EROEI [en] EROEI การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2011 Sharbrow [en] Sharbrow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] Frederick Jacob Titus Chiluba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2010 fawaka [srn] fawaka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2010 Omani [srn] Omani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2010 kerki [srn] kerki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2010 omani? [srn] omani? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2010 denki [srn] denki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2010 disi [srn] disi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2010 me wani dati [srn] me wani dati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2010 Suriname [srn] Suriname การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2010 sranankondre [srn] sranankondre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2010 sranan-tongo [srn] sranan-tongo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2010 sranantongo [srn] sranantongo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2010 sranan [srn] sranan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2010 Mazon Creek [en] Mazon Creek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2010 eicastic [en] eicastic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2010 exon [en] exon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2010 Tommotian [en] Tommotian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2010 Jonas Salk [en] Jonas Salk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Chenies Manor House [en] Chenies Manor House การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2010 high-rise [en] high-rise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2010 F1 [en] F1 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/05/2009 uncopyrightable [en] uncopyrightable การออกเสียง 0คะแนนโหวต