ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/12/2008 affect (verb) [en] affect (verb) การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/12/2008 franchises [en] franchises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2008 arbiter [en] arbiter การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/12/2008 decade [en] decade การออกเสียง 2คะแนนโหวต
01/12/2008 protocol [en] protocol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2008 system [en] system การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/12/2008 Thinkpad [en] Thinkpad การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/11/2008 Xmas [en] Xmas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/11/2008 Darryl [en] Darryl การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/11/2008 empowerment [en] empowerment การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 reliance [en] reliance การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 deterrence [en] deterrence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2008 deign [en] deign การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/10/2008 heritage [en] heritage การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/10/2008 honker [en] honker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2008 Gulliver [en] Gulliver การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/10/2008 identify [en] identify การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด