ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2008 affect (verb) [en] การออกเสียงคำว่า affect (verb) คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2008 franchises [en] การออกเสียงคำว่า franchises คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2008 arbiter [en] การออกเสียงคำว่า arbiter คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/12/2008 decade [en] การออกเสียงคำว่า decade คะแนนโหวต 2 คะแนน
01/12/2008 protocol [en] การออกเสียงคำว่า protocol คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2008 system [en] การออกเสียงคำว่า system คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/12/2008 Thinkpad [en] การออกเสียงคำว่า Thinkpad คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2008 Xmas [en] การออกเสียงคำว่า Xmas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2008 Darryl [en] การออกเสียงคำว่า Darryl คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2008 empowerment [en] การออกเสียงคำว่า empowerment คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 reliance [en] การออกเสียงคำว่า reliance คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 deterrence [en] การออกเสียงคำว่า deterrence คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2008 deign [en] การออกเสียงคำว่า deign คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/10/2008 heritage [en] การออกเสียงคำว่า heritage คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/10/2008 honker [en] การออกเสียงคำว่า honker คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2008 Gulliver [en] การออกเสียงคำว่า Gulliver คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/10/2008 identify [en] การออกเสียงคำว่า identify คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด