ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/11/2013 Bäumchen [de] การออกเสียงคำว่า Bäumchen คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/11/2013 hallo [de] การออกเสียงคำว่า hallo คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/11/2013 Hauptfigur [de] การออกเสียงคำว่า Hauptfigur คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 ausgraben [de] การออกเสียงคำว่า ausgraben คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Leihhaus [de] การออกเสียงคำว่า Leihhaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 abspielen [de] การออกเสียงคำว่า abspielen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 blauer Schmetterling [de] การออกเสียงคำว่า blauer Schmetterling คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Schmetterling [de] การออกเสียงคำว่า Schmetterling คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/11/2013 Schienenrauhigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Schienenrauhigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Rauigkeitsspektren [de] การออกเสียงคำว่า Rauigkeitsspektren คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Strukturdämpfung [de] การออกเสียงคำว่า Strukturdämpfung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Klassenenergie [de] การออกเสียงคำว่า Klassenenergie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Radrauigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Radrauigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Immissionsberechnung [de] การออกเสียงคำว่า Immissionsberechnung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ausbreitungsalgorithmen [de] การออกเสียงคำว่า Ausbreitungsalgorithmen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ausprogrammierung [de] การออกเสียงคำว่า Ausprogrammierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Affenhäuser [de] การออกเสียงคำว่า Affenhäuser คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Herzkönig [de] การออกเสียงคำว่า Herzkönig คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ausbreitungsdämpfung [de] การออกเสียงคำว่า Ausbreitungsdämpfung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Radscheibenabsorber [de] การออกเสียงคำว่า Radscheibenabsorber คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ebenenlage [de] การออกเสียงคำว่า Ebenenlage คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ausbreitungsbedingung [de] การออกเสียงคำว่า Ausbreitungsbedingung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ausbreitungsrechnung [de] การออกเสียงคำว่า Ausbreitungsrechnung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Ausbreitungsmodell [de] การออกเสียงคำว่า Ausbreitungsmodell คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Oberbautyp [de] การออกเสียงคำว่า Oberbautyp คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Schienenschleifen [de] การออกเสียงคำว่า Schienenschleifen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Vorbeifahrtsmessung [de] การออกเสียงคำว่า Vorbeifahrtsmessung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Aggregatsgeräusch [de] การออกเสียงคำว่า Aggregatsgeräusch คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Antriebsgeräusch [de] การออกเสียงคำว่า Antriebsgeräusch คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2013 Eisenbahnlärm [de] การออกเสียงคำว่า Eisenbahnlärm คะแนนโหวต 0 คะแนน