ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/11/2013 Bäumchen [de] Bäumchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 hallo [de] hallo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/11/2013 Hauptfigur [de] Hauptfigur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 ausgraben [de] ausgraben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Leihhaus [de] Leihhaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 abspielen [de] abspielen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 blauer Schmetterling [de] blauer Schmetterling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Schmetterling [de] Schmetterling การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/11/2013 Schienenrauhigkeit [de] Schienenrauhigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Rauigkeitsspektren [de] Rauigkeitsspektren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Strukturdämpfung [de] Strukturdämpfung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Klassenenergie [de] Klassenenergie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Radrauigkeit [de] Radrauigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Immissionsberechnung [de] Immissionsberechnung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsalgorithmen [de] Ausbreitungsalgorithmen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausprogrammierung [de] Ausprogrammierung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Affenhäuser [de] Affenhäuser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Herzkönig [de] Herzkönig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsdämpfung [de] Ausbreitungsdämpfung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Radscheibenabsorber [de] Radscheibenabsorber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ebenenlage [de] Ebenenlage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsbedingung [de] Ausbreitungsbedingung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsrechnung [de] Ausbreitungsrechnung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsmodell [de] Ausbreitungsmodell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Oberbautyp [de] Oberbautyp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Schienenschleifen [de] Schienenschleifen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Vorbeifahrtsmessung [de] Vorbeifahrtsmessung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Aggregatsgeräusch [de] Aggregatsgeräusch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2013 Antriebsgeräusch [de] Antriebsgeräusch การออกเสียง 0คะแนนโหวต