ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/09/2015 70s [en] การออกเสียงคำว่า 70s คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/09/2015 innuendos [en] การออกเสียงคำว่า innuendos คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/09/2015 gladiatorial [en] การออกเสียงคำว่า gladiatorial คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 650 [en] การออกเสียงคำว่า 650 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 gratuitous [en] การออกเสียงคำว่า gratuitous คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 greedy [en] การออกเสียงคำว่า greedy คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 well-armed [en] การออกเสียงคำว่า well-armed คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 120,000 [en] การออกเสียงคำว่า 120,000 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 kindness [en] การออกเสียงคำว่า kindness คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 rudeness [en] การออกเสียงคำว่า rudeness คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 greatness [en] การออกเสียงคำว่า greatness คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 honest [en] การออกเสียงคำว่า honest คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 Hubert Cecil Booth [en] การออกเสียงคำว่า Hubert Cecil Booth คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 balaclavas [en] การออกเสียงคำว่า balaclavas คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 standard-issue [en] การออกเสียงคำว่า standard-issue คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 rhombille [en] การออกเสียงคำว่า rhombille คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/09/2015 amperometry [en] การออกเสียงคำว่า amperometry คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2015 stock-raising [en] การออกเสียงคำว่า stock-raising คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 Nasion [en] การออกเสียงคำว่า Nasion คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 hairy [en] การออกเสียงคำว่า hairy คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 homeoboxes [en] การออกเสียงคำว่า homeoboxes คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 detrital [en] การออกเสียงคำว่า detrital คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 stuck [en] การออกเสียงคำว่า stuck คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 peaceful [en] การออกเสียงคำว่า peaceful คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 laziness [en] การออกเสียงคำว่า laziness คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/09/2015 worried [en] การออกเสียงคำว่า worried คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/09/2015 shaven [en] การออกเสียงคำว่า shaven คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2015 eggplants [en] การออกเสียงคำว่า eggplants คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2015 unsatisfactory [en] การออกเสียงคำว่า unsatisfactory คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2015 versatile [en] การออกเสียงคำว่า versatile คะแนนโหวต 0 คะแนน