ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/07/2013 Maxalt [en] Maxalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2013 faffed [en] faffed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2013 Stacie Orrico [en] Stacie Orrico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2013 submucosal [en] submucosal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2013 stoutish [en] stoutish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2013 blotting paper [en] blotting paper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 synchronizing [en] synchronizing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 pepper pot [en] pepper pot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 Toting [en] Toting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 technovate [en] technovate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 consenting [en] consenting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 lookups [en] lookups การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2013 fixings [en] fixings การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/07/2013 hettich [en] hettich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 berdache [en] berdache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 anile [en] anile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 adducted [en] adducted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 mittimus [en] mittimus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 Cousinly [en] Cousinly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 Aventa [en] Aventa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 Bradley Cooper [en] Bradley Cooper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 David O. Russell [en] David O. Russell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 Matthew Quick [en] Matthew Quick การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/07/2013 Relaxing [en] Relaxing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2013 labelling [en] labelling การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/07/2013 bugbear [en] bugbear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2013 ampelography [en] ampelography การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2013 Annabel Lyon [en] Annabel Lyon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2013 corpuses [en] corpuses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2013 corpora [en] corpora การออกเสียง 0คะแนนโหวต