ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/12/2017 girdler [en] การออกเสียงคำว่า girdler คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/12/2017 apocryphally [en] การออกเสียงคำว่า apocryphally คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/12/2017 internationalist [en] การออกเสียงคำว่า internationalist คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/12/2017 provable [en] การออกเสียงคำว่า provable คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/12/2017 portmanteau word [en] การออกเสียงคำว่า portmanteau word คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/12/2017 aid climbing [en] การออกเสียงคำว่า aid climbing คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 dinkum [en] การออกเสียงคำว่า dinkum คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 whacker [en] การออกเสียงคำว่า whacker คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 nucleotide excision repair [en] การออกเสียงคำว่า nucleotide excision repair คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 National Book Award [en] การออกเสียงคำว่า National Book Award คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 window nook [en] การออกเสียงคำว่า window nook คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 customer-based [en] การออกเสียงคำว่า customer-based คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 mismatch repair [en] การออกเสียงคำว่า mismatch repair คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 backscratch [en] การออกเสียงคำว่า backscratch คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 Edwin Drood [en] การออกเสียงคำว่า Edwin Drood คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 diseconomy [en] การออกเสียงคำว่า diseconomy คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 millenarian [en] การออกเสียงคำว่า millenarian คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 self-penned [en] การออกเสียงคำว่า self-penned คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 diameters [en] การออกเสียงคำว่า diameters คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 sheeny [en] การออกเสียงคำว่า sheeny คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 catatonically [en] การออกเสียงคำว่า catatonically คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 Bashkirs [en] การออกเสียงคำว่า Bashkirs คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 watchable [en] การออกเสียงคำว่า watchable คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 Plan on [en] การออกเสียงคำว่า Plan on คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 aide-memoire [en] การออกเสียงคำว่า aide-memoire คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 all-conquering [en] การออกเสียงคำว่า all-conquering คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 listenable [en] การออกเสียงคำว่า listenable คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 gobby [en] การออกเสียงคำว่า gobby คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 sexologists [en] การออกเสียงคำว่า sexologists คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2017 socialist realism [en] การออกเสียงคำว่า socialist realism คะแนนโหวต 0 คะแนน