ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/01/2010 imprimerie [fr] การออกเสียงคำว่า imprimerie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 balayage [fr] การออกเสียงคำว่า balayage คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2010 tourelle [fr] การออกเสียงคำว่า tourelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2009 Longwy [fr] การออกเสียงคำว่า Longwy คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2009 Bataille d'Eylau [fr] การออกเสียงคำว่า Bataille d'Eylau คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 alchimiste [fr] การออกเสียงคำว่า alchimiste คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 alarme incendie [fr] การออกเสียงคำว่า alarme incendie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2009 aller simple [fr] การออกเสียงคำว่า aller simple คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 alliage [fr] การออกเสียงคำว่า alliage คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 allocation [fr] การออกเสียงคำว่า allocation คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2009 vous eûtes promis [fr] การออกเสียงคำว่า vous eûtes promis คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 aliment [fr] การออกเสียงคำว่า aliment คะแนนโหวต 4 คะแนน
28/10/2009 alimentation [fr] การออกเสียงคำว่า alimentation คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2009 altimètre [fr] การออกเสียงคำว่า altimètre คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 alunissage [fr] การออกเสียงคำว่า alunissage คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 Où vis-tu? [fr] การออกเสียงคำว่า Où vis-tu? คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 mélanger [fr] การออกเสียงคำว่า mélanger คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2009 déglacer [fr] การออกเสียงคำว่า déglacer คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 dit correctement [fr] การออกเสียงคำว่า dit correctement คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 j' apporterai [fr] การออกเสียงคำว่า j' apporterai คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 j' apportais [fr] การออกเสียงคำว่า j' apportais คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 La rivière [fr] การออกเสียงคำว่า La rivière คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 Pithiviers [fr] การออกเสียงคำว่า Pithiviers คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 légèreté [fr] การออกเสียงคำว่า légèreté คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2009 musee d'orsay [fr] การออกเสียงคำว่า musee d'orsay คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2009 éveillé [fr] การออกเสียงคำว่า éveillé คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 endormi [fr] การออกเสียงคำว่า endormi คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 artois [fr] การออกเสียงคำว่า artois คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 de la bière [fr] การออกเสียงคำว่า de la bière คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2009 Tenez [fr] การออกเสียงคำว่า Tenez คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด