ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/10/2017 avgjutning [sv] การออกเสียงคำว่า avgjutning คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 förbereda sig [sv] การออกเสียงคำว่า förbereda sig คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 begreppslig [sv] การออกเสียงคำว่า begreppslig คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 sminkpåse [sv] การออกเสียงคำว่า sminkpåse คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 planmässig [sv] การออกเสียงคำว่า planmässig คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 programenlig [sv] การออกเสียงคำว่า programenlig คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 väckarklockor [sv] การออกเสียงคำว่า väckarklockor คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2017 ha änglavakt [sv] การออกเสียงคำว่า ha änglavakt คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 oroat [sv] การออกเสียงคำว่า oroat คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 kvinnan [sv] การออกเสียงคำว่า kvinnan คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 gifta [sv] การออกเสียงคำว่า gifta คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 lägga manken till [sv] การออกเสียงคำว่า lägga manken till คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2016 i framkant [sv] การออกเสียงคำว่า i framkant คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2015 vitsippa [sv] การออกเสียงคำว่า vitsippa คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2015 decilitermått [sv] การออกเสียงคำว่า decilitermått คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2015 järnvägskorsning [sv] การออกเสียงคำว่า järnvägskorsning คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2015 Forskarbacken [sv] การออกเสียงคำว่า Forskarbacken คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/06/2015 förstå sig på [sv] การออกเสียงคำว่า förstå sig på คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] การออกเสียงคำว่า lugnet före stormen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 överanstränga [sv] การออกเสียงคำว่า överanstränga คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 skyskrapan [sv] การออกเสียงคำว่า skyskrapan คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 landmärkena [sv] การออกเสียงคำว่า landmärkena คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 konstruktioner [sv] การออกเสียงคำว่า konstruktioner คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 beställning [sv] การออกเสียงคำว่า beställning คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 beträffa [sv] การออกเสียงคำว่า beträffa คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 betydlig [sv] การออกเสียงคำว่า betydlig คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 bifoga [sv] การออกเสียงคำว่า bifoga คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/09/2013 bjudning [sv] การออกเสียงคำว่า bjudning คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 blodprov [sv] การออกเสียงคำว่า blodprov คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2013 blodtryck [sv] การออกเสียงคำว่า blodtryck คะแนนโหวต 0 คะแนน