ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2018 hon hade flera invändningar mot förslaget [sv] การออกเสียง : hon hade flera invändningar mot förslaget 0 โหวต
24/07/2018 portionsstorlek [sv] การออกเสียง : portionsstorlek 0 โหวต
24/07/2018 hästarna ska fodras fyra gånger om dagen [sv] การออกเสียง : hästarna ska fodras fyra gånger om dagen 0 โหวต
24/07/2018 nyckelsubstans [sv] การออกเสียง : nyckelsubstans 0 โหวต
23/04/2018 Backåkra [sv] การออกเสียง : Backåkra 0 โหวต
19/11/2016 kakofoni [sv] การออกเสียง : kakofoni 0 โหวต
18/04/2016 Han leker med blomman [sv] การออกเสียง : Han leker med blomman 0 โหวต
18/04/2016 gratis rött vin [sv] การออกเสียง : gratis rött vin 0 โหวต
18/04/2016 söta svampar [sv] การออกเสียง : söta svampar 0 โหวต
18/04/2016 I butiken säljer de gratis vin [sv] การออกเสียง : I butiken säljer de gratis vin 0 โหวต
18/04/2016 tårta med svampar [sv] การออกเสียง : tårta med svampar 0 โหวต
18/04/2016 hög mur [sv] การออกเสียง : hög mur 0 โหวต
18/04/2016 hög grå mur [sv] การออกเสียง : hög grå mur 0 โหวต
18/04/2016 Gräset är Jordens dotter [sv] การออกเสียง : Gräset är Jordens dotter 0 โหวต
18/04/2016 bred säng [sv] การออกเสียง : bred säng 0 โหวต
18/04/2016 ett rum i rummet [sv] การออกเสียง : ett rum i rummet 0 โหวต
01/04/2016 skogsliv [sv] การออกเสียง : skogsliv 0 โหวต
14/01/2016 spärrad [sv] การออกเสียง : spärrad 0 โหวต
22/11/2015 reklamtexter [sv] การออกเสียง : reklamtexter 0 โหวต
22/11/2015 reklamtexten [sv] การออกเสียง : reklamtexten 1 โหวต
22/11/2015 reklamtext [sv] การออกเสียง : reklamtext 0 โหวต
22/11/2015 reklamsnuttar [sv] การออกเสียง : reklamsnuttar 1 โหวต
22/11/2015 reklamsnutten [sv] การออกเสียง : reklamsnutten 0 โหวต
22/11/2015 reklamsnutt [sv] การออกเสียง : reklamsnutt 0 โหวต
22/11/2015 peristaltik [sv] การออกเสียง : peristaltik 0 โหวต
19/03/2015 Kikki Danielsson [sv] การออกเสียง : Kikki Danielsson 0 โหวต
19/03/2015 muren [sv] การออกเสียง : muren 0 โหวต
19/03/2015 medfödd [sv] การออกเสียง : medfödd 0 โหวต
19/03/2015 paj [sv] การออกเสียง : paj 1 โหวต
08/02/2014 Karl-Bertil Jonsson [sv] การออกเสียง : Karl-Bertil Jonsson 0 โหวต