ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/03/2011 naši [sl] การออกเสียงคำว่า naši คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 naše [sl] การออกเสียงคำว่า naše คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 donos [sl] การออกเสียงคำว่า donos คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 bilo [sl] การออกเสียงคำว่า bilo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 fotonapetostni [sl] การออกเสียงคำว่า fotonapetostni คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 enosmerno [sl] การออกเสียงคำว่า enosmerno คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 dokazano [sl] การออกเสียงคำว่า dokazano คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 pod [sl] การออกเสียงคำว่า pod คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Ob [sl] การออกเสียงคำว่า Ob คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 nebo [sl] การออกเสียงคำว่า nebo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 membrana [sl] การออกเสียงคำว่า membrana คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 med [sl] การออกเสียงคำว่า med คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 kjer [sl] การออกเสียงคำว่า kjer คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 grlo [sl] การออกเสียงคำว่า grlo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 cev [sl] การออกเสียงคำว่า cev คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 podlaga [sl] การออกเสียงคำว่า podlaga คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Notranja [sl] การออกเสียงคำว่า Notranja คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Navzdol [sl] การออกเสียงคำว่า Navzdol คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Naloga [sl] การออกเสียงคำว่า Naloga คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 krožno [sl] การออกเสียงคำว่า krožno คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 križišče [sl] การออกเสียงคำว่า križišče คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Hkrati [sl] การออกเสียงคำว่า Hkrati คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 omrežje [sl] การออกเสียงคำว่า omrežje คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 Podjetje [sl] การออกเสียงคำว่า Podjetje คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 prvo [sl] การออกเสียงคำว่า prvo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2011 skoraj [sl] การออกเสียงคำว่า skoraj คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2011 Sončne [sl] การออกเสียงคำว่า Sončne คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2011 sončnih [sl] การออกเสียงคำว่า sončnih คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2011 sončno [sl] การออกเสียงคำว่า sončno คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2011 svetlobe [sl] การออกเสียงคำว่า svetlobe คะแนนโหวต 0 คะแนน