ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/03/2011 naši [sl] naši การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 naše [sl] naše การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 donos [sl] donos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 bilo [sl] bilo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 fotonapetostni [sl] fotonapetostni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 enosmerno [sl] enosmerno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 dokazano [sl] dokazano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 pod [sl] pod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 Ob [sl] Ob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 nebo [sl] nebo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 membrana [sl] membrana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 med [sl] med การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 kjer [sl] kjer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 grlo [sl] grlo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 cev [sl] cev การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 podlaga [sl] podlaga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 Notranja [sl] Notranja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 Navzdol [sl] Navzdol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 Naloga [sl] Naloga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 krožno [sl] krožno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 križišče [sl] križišče การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 Hkrati [sl] Hkrati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 omrežje [sl] omrežje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 Podjetje [sl] Podjetje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 prvo [sl] prvo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2011 skoraj [sl] skoraj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2011 Sončne [sl] Sončne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2011 sončnih [sl] sončnih การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2011 sončno [sl] sončno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2011 svetlobe [sl] svetlobe การออกเสียง 0คะแนนโหวต