ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/04/2008 savyasaachi [te] การออกเสียงคำว่า savyasaachi 0 โหวต
12/04/2008 sarvantaryami [te] การออกเสียงคำว่า sarvantaryami 0 โหวต