ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/04/2008 savyasaachi [te] การออกเสียงคำว่า savyasaachi คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2008 sarvantaryami [te] การออกเสียงคำว่า sarvantaryami คะแนนโหวต 0 คะแนน