ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2010 touzañ [br] การออกเสียงคำว่า touzañ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 stur [br] การออกเสียงคำว่า stur คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 straedou [br] การออกเสียงคำว่า straedou คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 tad-kozh [br] การออกเสียงคำว่า tad-kozh คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 tenn [br] การออกเสียงคำว่า tenn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 trumm [br] การออกเสียงคำว่า trumm คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 trec’h [br] การออกเสียงคำว่า trec’h คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 troc’hañ [br] การออกเสียงคำว่า troc’hañ คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 tuchantik [br] การออกเสียงคำว่า tuchantik คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 un tammig [br] การออกเสียงคำว่า un tammig คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 vogalenn [br] การออกเสียงคำว่า vogalenn คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 vil [br] การออกเสียงคำว่า vil คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/06/2010 unnek [br] การออกเสียงคำว่า unnek คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 war-dro [br] การออกเสียงคำว่า war-dro คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 urzhiataerezh [br] การออกเสียงคำว่า urzhiataerezh คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 Unaniezh Europa [br] การออกเสียงคำว่า Unaniezh Europa คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 spont [br] การออกเสียงคำว่า spont คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 unnekvet [br] การออกเสียงคำว่า unnekvet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 ur wech [br] การออกเสียงคำว่า ur wech คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 unan [br] การออกเสียงคำว่า unan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 Nolwenn [br] การออกเสียงคำว่า Nolwenn คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2010 Brezhoneg [br] การออกเสียงคำว่า Brezhoneg คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด