ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2010 touzañ [br] การออกเสียง : touzañ 0 โหวต
08/06/2010 stur [br] การออกเสียง : stur 0 โหวต
08/06/2010 straedou [br] การออกเสียง : straedou 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 tad-kozh [br] การออกเสียง : tad-kozh 0 โหวต
08/06/2010 tenn [br] การออกเสียง : tenn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 trumm [br] การออกเสียง : trumm 0 โหวต
08/06/2010 trec’h [br] การออกเสียง : trec’h 0 โหวต
08/06/2010 troc’hañ [br] การออกเสียง : troc’hañ 0 โหวต
08/06/2010 tuchantik [br] การออกเสียง : tuchantik 0 โหวต
08/06/2010 un tammig [br] การออกเสียง : un tammig 0 โหวต
08/06/2010 vogalenn [br] การออกเสียง : vogalenn 0 โหวต
08/06/2010 vil [br] การออกเสียง : vil 1 โหวต
08/06/2010 unnek [br] การออกเสียง : unnek 0 โหวต
08/06/2010 war-dro [br] การออกเสียง : war-dro 0 โหวต
08/06/2010 urzhiataerezh [br] การออกเสียง : urzhiataerezh 0 โหวต
08/06/2010 Unaniezh Europa [br] การออกเสียง : Unaniezh Europa 0 โหวต
08/06/2010 spont [br] การออกเสียง : spont 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 unnekvet [br] การออกเสียง : unnekvet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 ur wech [br] การออกเสียง : ur wech 0 โหวต
08/06/2010 unan [br] การออกเสียง : unan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2010 Nolwenn [br] การออกเสียง : Nolwenn 0 โหวต
08/06/2010 Brezhoneg [br] การออกเสียง : Brezhoneg 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด