ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/06/2012 sekretær [da] การออกเสียง : sekretær 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/06/2012 myldretid [da] การออกเสียง : myldretid 0 โหวต
21/06/2012 spejle [da] การออกเสียง : spejle 0 โหวต
21/06/2012 [da] การออกเสียง : rå 0 โหวต
21/06/2012 foruden [da] การออกเสียง : foruden 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/06/2012 skildring [da] การออกเสียง : skildring 0 โหวต
21/06/2012 personlig [da] การออกเสียง : personlig 1 โหวต
21/06/2012 besøgstid [da] การออกเสียง : besøgstid 0 โหวต
21/06/2012 jalousi [da] การออกเสียง : jalousi 0 โหวต