ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/06/2016 les choses [fr] les choses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2016 les carottes [fr] les carottes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2015 saint sacrifice [fr] saint sacrifice การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/02/2015 un vêtement gitane [fr] un vêtement gitane การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/02/2015 les maisons [fr] les maisons การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/04/2014 grand plié [fr] grand plié การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2013 commandées [fr] commandées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2013 rouvrent [fr] rouvrent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2013 grégorien [fr] grégorien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2009 roig [ca] roig การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/05/2009 du Languedoc-Roussillon [fr] du Languedoc-Roussillon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2009 je choisis les vins [fr] je choisis les vins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2009 gastar [es] gastar การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/05/2009 Gascogne [fr] Gascogne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2009 le pays [fr] le pays การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2009 croquette [fr] croquette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2009 j'ai été [fr] j'ai été การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/05/2009 champagne [fr] champagne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 vietnamien [fr] vietnamien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 onu [fr] onu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 international [fr] international การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/05/2009 adepte [fr] adepte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 conduit [fr] conduit การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/05/2009 complètement [fr] complètement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/05/2009 conservatoire [fr] conservatoire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 croupier [fr] croupier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 chic [fr] chic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 tout [fr] tout การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 fiche [fr] fiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2009 boulevard sebastopol [fr] boulevard sebastopol การออกเสียง 0คะแนนโหวต