ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2016 erythromelalgia [en] การออกเสียงคำว่า erythromelalgia คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/05/2016 deleterious [en] การออกเสียงคำว่า deleterious คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2015 nascent [en] การออกเสียงคำว่า nascent คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2014 inimitable [en] การออกเสียงคำว่า inimitable คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2014 Apatheist [en] การออกเสียงคำว่า Apatheist คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2013 hermitage [en] การออกเสียงคำว่า hermitage คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2013 Teahupoo [ty] การออกเสียงคำว่า Teahupoo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2013 Ural Mountains [en] การออกเสียงคำว่า Ural Mountains คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2013 Marvin the Paranoid Android [en] การออกเสียงคำว่า Marvin the Paranoid Android คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2013 bedevilled [en] การออกเสียงคำว่า bedevilled คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2013 cuspidor [en] การออกเสียงคำว่า cuspidor คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2013 rappelled [en] การออกเสียงคำว่า rappelled คะแนนโหวต 1 คะแนน