ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/07/2012 Stipendium [sv] การออกเสียงคำว่า Stipendium คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/07/2012 fauna [sv] การออกเสียงคำว่า fauna คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 flora [sv] การออกเสียงคำว่า flora คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 halvgräs [sv] การออกเสียงคำว่า halvgräs คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 Berzelius [sv] การออกเสียงคำว่า Berzelius คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 Järvsö [sv] การออกเสียงคำว่า Järvsö คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 nattkräm [sv] การออกเสียงคำว่า nattkräm คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 vitsord [sv] การออกเสียงคำว่า vitsord คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 skrot [sv] การออกเสียงคำว่า skrot คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 borgenär [sv] การออกเสียงคำว่า borgenär คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 artbestämning [sv] การออกเสียงคำว่า artbestämning คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 prisge [sv] การออกเสียงคำว่า prisge คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 säv [sv] การออกเสียงคำว่า säv คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 bottennapp [sv] การออกเสียงคำว่า bottennapp คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 mothugg [sv] การออกเสียงคำว่า mothugg คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 nattmössa [sv] การออกเสียงคำว่า nattmössa คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 stofil [sv] การออกเสียงคำว่า stofil คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2012 hänglås [sv] การออกเสียงคำว่า hänglås คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2011 durkslag [sv] การออกเสียงคำว่า durkslag คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 skött [sv] การออกเสียงคำว่า skött คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 Textilfabrik [sv] การออกเสียงคำว่า Textilfabrik คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 sopnedkast [sv] การออกเสียงคำว่า sopnedkast คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 sparar [sv] การออกเสียงคำว่า sparar คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 barnkläder [sv] การออกเสียงคำว่า barnkläder คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 utlåtande [sv] การออกเสียงคำว่า utlåtande คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 nyckfull [sv] การออกเสียงคำว่า nyckfull คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 skrikit [sv] การออกเสียงคำว่า skrikit คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 exporterar [sv] การออกเสียงคำว่า exporterar คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 adresslapp [sv] การออกเสียงคำว่า adresslapp คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2011 importerar [sv] การออกเสียงคำว่า importerar คะแนนโหวต 0 คะแนน