ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/07/2012 Stipendium [sv] Stipendium การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/07/2012 fauna [sv] fauna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 flora [sv] flora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 halvgräs [sv] halvgräs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 Berzelius [sv] Berzelius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 Järvsö [sv] Järvsö การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 nattkräm [sv] nattkräm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 vitsord [sv] vitsord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 skrot [sv] skrot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 borgenär [sv] borgenär การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 artbestämning [sv] artbestämning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 prisge [sv] prisge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 säv [sv] säv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 bottennapp [sv] bottennapp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 mothugg [sv] mothugg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 nattmössa [sv] nattmössa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 stofil [sv] stofil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2012 hänglås [sv] hänglås การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2011 durkslag [sv] durkslag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 skött [sv] skött การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 Textilfabrik [sv] Textilfabrik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 sopnedkast [sv] sopnedkast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 sparar [sv] sparar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 barnkläder [sv] barnkläder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 utlåtande [sv] utlåtande การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 nyckfull [sv] nyckfull การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 skrikit [sv] skrikit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 exporterar [sv] exporterar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 adresslapp [sv] adresslapp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2011 importerar [sv] importerar การออกเสียง 0คะแนนโหวต