ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/07/2012 pancreaticojejunostomy [en] การออกเสียงคำว่า pancreaticojejunostomy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2012 Chroniclers [en] การออกเสียงคำว่า Chroniclers คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2012 radiculopathy [en] การออกเสียงคำว่า radiculopathy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2012 eighties [en] การออกเสียงคำว่า eighties คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2012 subinvolution [en] การออกเสียงคำว่า subinvolution คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2012 polymathic [en] การออกเสียงคำว่า polymathic คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2012 anisocytosis [en] การออกเสียงคำว่า anisocytosis คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2012 validated [en] การออกเสียงคำว่า validated คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2012 myotomy [en] การออกเสียงคำว่า myotomy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/02/2011 apodictically [en] การออกเสียงคำว่า apodictically คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/02/2011 acylation [en] การออกเสียงคำว่า acylation คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/02/2011 alkylation [en] การออกเสียงคำว่า alkylation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 floridness [en] การออกเสียงคำว่า floridness คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 hollowness [en] การออกเสียงคำว่า hollowness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 hoggish [en] การออกเสียงคำว่า hoggish คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 hoggishness [en] การออกเสียงคำว่า hoggishness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 hoggishly [en] การออกเสียงคำว่า hoggishly คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 piggishness [en] การออกเสียงคำว่า piggishness คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 piggish [en] การออกเสียงคำว่า piggish คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 grammatically [en] การออกเสียงคำว่า grammatically คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 metalhead [en] การออกเสียงคำว่า metalhead คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 euphemistically [en] การออกเสียงคำว่า euphemistically คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/01/2011 clarifications [en] การออกเสียงคำว่า clarifications คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2011 dispelling [en] การออกเสียงคำว่า dispelling คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2011 viscacha [en] การออกเสียงคำว่า viscacha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/12/2010 zooarchaeology [en] การออกเสียงคำว่า zooarchaeology คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/12/2010 melody [en] การออกเสียงคำว่า melody คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2010 exams [en] การออกเสียงคำว่า exams คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2010 igneous rock [en] การออกเสียงคำว่า igneous rock คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2010 newer [en] การออกเสียงคำว่า newer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด