ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/07/2012 pancreaticojejunostomy [en] pancreaticojejunostomy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/07/2012 Chroniclers [en] Chroniclers การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 radiculopathy [en] radiculopathy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 eighties [en] eighties การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 subinvolution [en] subinvolution การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 polymathic [en] polymathic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2012 anisocytosis [en] anisocytosis การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2012 validated [en] validated การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2012 myotomy [en] myotomy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 apodictically [en] apodictically การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 acylation [en] acylation การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 alkylation [en] alkylation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 floridness [en] floridness การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hollowness [en] hollowness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hoggish [en] hoggish การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hoggishness [en] hoggishness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hoggishly [en] hoggishly การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 piggishness [en] piggishness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 piggish [en] piggish การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 grammatically [en] grammatically การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 metalhead [en] metalhead การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 euphemistically [en] euphemistically การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 clarifications [en] clarifications การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2011 dispelling [en] dispelling การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2011 viscacha [en] viscacha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/12/2010 zooarchaeology [en] zooarchaeology การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/12/2010 melody [en] melody การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 exams [en] exams การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 igneous rock [en] igneous rock การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 newer [en] newer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด