ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/05/2017 irrelevantly [en] irrelevantly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2016 The Great Leap [en] The Great Leap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2016 The Holy Mountain [en] The Holy Mountain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2016 Ways to Strength and Beauty [en] Ways to Strength and Beauty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2016 off-center [en] off-center การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/02/2016 Rupert Graves [en] Rupert Graves การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/02/2016 buyer's remorse [en] buyer's remorse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] six of one and half a dozen of the other การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 Wendy Darling [en] Wendy Darling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 countrymen [en] countrymen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2011 kitty [en] kitty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2011 bowing [en] bowing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2011 banana [en] banana การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/06/2011 falcon [en] falcon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/06/2011 rabies [en] rabies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2011 clincher [en] clincher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] Christopher Marlowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] San Jacinto (CA) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 Davies [en] Davies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] Lupe Fiasco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 cytotoxicity [en] cytotoxicity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 汤包 [zh] 汤包 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 面茶 [zh] 面茶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 金瓜 [zh] 金瓜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 小笼包 [zh] 小笼包 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 不才 [zh] 不才 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 地瓜 [zh] 地瓜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 plagues [en] plagues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 hatefulness [en] hatefulness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2011 renumeration [en] renumeration การออกเสียง -1คะแนนโหวต