ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/01/2018 Fuze tea [en] การออกเสียงคำว่า Fuze tea คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2018 Name day [en] การออกเสียงคำว่า Name day คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2017 irrelevantly [en] การออกเสียงคำว่า irrelevantly คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2016 The Great Leap [en] การออกเสียงคำว่า The Great Leap คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2016 The Holy Mountain [en] การออกเสียงคำว่า The Holy Mountain คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2016 Ways to Strength and Beauty [en] การออกเสียงคำว่า Ways to Strength and Beauty คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2016 off-center [en] การออกเสียงคำว่า off-center คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/02/2016 Rupert Graves [en] การออกเสียงคำว่า Rupert Graves คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/02/2016 buyer's remorse [en] การออกเสียงคำว่า buyer's remorse คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] การออกเสียงคำว่า six of one and half a dozen of the other คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 Wendy Darling [en] การออกเสียงคำว่า Wendy Darling คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 countrymen [en] การออกเสียงคำว่า countrymen คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/06/2011 kitty [en] การออกเสียงคำว่า kitty คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/06/2011 bowing [en] การออกเสียงคำว่า bowing คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/06/2011 banana [en] การออกเสียงคำว่า banana คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/06/2011 falcon [en] การออกเสียงคำว่า falcon คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/06/2011 rabies [en] การออกเสียงคำว่า rabies คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/06/2011 clincher [en] การออกเสียงคำว่า clincher คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] การออกเสียงคำว่า Christopher Marlowe คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] การออกเสียงคำว่า San Jacinto (CA) คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 Davies [en] การออกเสียงคำว่า Davies คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] การออกเสียงคำว่า Lupe Fiasco คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 cytotoxicity [en] การออกเสียงคำว่า cytotoxicity คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 汤包 [zh] การออกเสียงคำว่า 汤包 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 面茶 [zh] การออกเสียงคำว่า 面茶 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 金瓜 [zh] การออกเสียงคำว่า 金瓜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 小笼包 [zh] การออกเสียงคำว่า 小笼包 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 不才 [zh] การออกเสียงคำว่า 不才 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 地瓜 [zh] การออกเสียงคำว่า 地瓜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2011 plagues [en] การออกเสียงคำว่า plagues คะแนนโหวต 0 คะแนน