ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/12/2013 impeto [eo] impeto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 konato [eo] konato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 malsukcesa [eo] malsukcesa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 atletismo [eo] atletismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 aklami [eo] aklami การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 miel [vo] miel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 klok [vo] klok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 min [vo] min การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 teat [vo] teat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 Deil [vo] Deil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 caf [vo] caf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 mug [vo] mug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 vum [vo] vum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 AI [vo] AI การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 beat [vo] beat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cav [vo] cav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cim [vo] cim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cuk [vo] cuk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cun [vo] cun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cin [vo] cin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cif [vo] cif การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 col [vo] col การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dial [vo] dial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dib [vo] dib การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dog [vo] dog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dob [vo] dob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 feil [vo] feil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 fien [vo] fien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 fiv [vo] fiv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 flab [vo] flab การออกเสียง 0คะแนนโหวต