ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/01/2018 ± [de] การออกเสียงคำว่า ± คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Preisautonomie [de] การออกเสียงคำว่า Preisautonomie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Bezugssituation [de] การออกเสียงคำว่า Bezugssituation คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Ausführungsbestätigung [de] การออกเสียงคำว่า Ausführungsbestätigung คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Dreckansammlung [de] การออกเสียงคำว่า Dreckansammlung คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Desinfektionsstation [de] การออกเสียงคำว่า Desinfektionsstation คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Schönheitsinstitut [de] การออกเสียงคำว่า Schönheitsinstitut คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Preisintervall [de] การออกเสียงคำว่า Preisintervall คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Rinderzuchtgebiet [de] การออกเสียงคำว่า Rinderzuchtgebiet คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Kohlendioxidbetäubung [de] การออกเสียงคำว่า Kohlendioxidbetäubung คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Fleischkontrolleur [de] การออกเสียงคำว่า Fleischkontrolleur คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Sohlenreinigungsmaschine [de] การออกเสียงคำว่า Sohlenreinigungsmaschine คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Stiefelwaschanlage [de] การออกเสียงคำว่า Stiefelwaschanlage คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Sammelwanne [de] การออกเสียงคำว่า Sammelwanne คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Bodenbürste [de] การออกเสียงคำว่า Bodenbürste คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Personalhygiene [de] การออกเสียงคำว่า Personalhygiene คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Stiefelreiniger [de] การออกเสียงคำว่า Stiefelreiniger คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Stiefelwäsche [de] การออกเสียงคำว่า Stiefelwäsche คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Hygienemodul [de] การออกเสียงคำว่า Hygienemodul คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2018 Desinfektionsmatte [de] การออกเสียงคำว่า Desinfektionsmatte คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Wendelgänge [de] การออกเสียงคำว่า Wendelgänge คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Vibrationsanalyse [de] การออกเสียงคำว่า Vibrationsanalyse คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Gleitlack [de] การออกเสียงคำว่า Gleitlack คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 nordgermanisch [de] การออกเสียงคำว่า nordgermanisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Augenreflexkontrolle [de] การออกเสียงคำว่า Augenreflexkontrolle คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Schäfereibedarf [de] การออกเสียงคำว่า Schäfereibedarf คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Bedüsungssystem [de] การออกเสียงคำว่า Bedüsungssystem คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 herausposaunen [de] การออกเสียงคำว่า herausposaunen คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Einzelbetäubung [de] การออกเสียงคำว่า Einzelbetäubung คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/01/2018 Schlagschussbetäubung [de] การออกเสียงคำว่า Schlagschussbetäubung คะแนนโหวต 0 คะแนน