ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/07/2017 in etwa [de] in etwa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 unverblümt [de] unverblümt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 kriecht [de] kriecht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Stollberger Straße [de] Stollberger Straße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Lernausgangslage [de] Lernausgangslage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Gesundheitspädagogik [de] Gesundheitspädagogik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Gesundheitsbildung [de] Gesundheitsbildung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Gesundheitserziehung [de] Gesundheitserziehung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Referenzzentren [de] Referenzzentren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Risikokanzlerin [de] Risikokanzlerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Einschraubzapfen [de] Einschraubzapfen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Koordinationsschulung [de] Koordinationsschulung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Mathebegabtenförderung [de] Mathebegabtenförderung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Kernleitsätze [de] Kernleitsätze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Computerkabinett [de] Computerkabinett การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Lesewettstreit [de] Lesewettstreit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Dialoggemeinschaft [de] Dialoggemeinschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Ballfangzäune [de] Ballfangzäune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Ballfangzaun [de] Ballfangzaun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 rechtlich [de] rechtlich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 sieh [de] sieh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Montagekolonne [de] Montagekolonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Drahtzäune [de] Drahtzäune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Tischtennisanlage [de] Tischtennisanlage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Mathenachhilfe [de] Mathenachhilfe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Debattenführung [de] Debattenführung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Klassenstufenbasis [de] Klassenstufenbasis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Schullaufbahnberatung [de] Schullaufbahnberatung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Informatikwettbewerb [de] Informatikwettbewerb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2017 Videoraum [de] Videoraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต