ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/04/2017 ihre [de] ihre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 nächste [de] nächste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 geholfen [de] geholfen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 vollständigen [de] vollständigen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 Steinhof (Wien) [de] Steinhof (Wien) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 Strahlungsatlas [de] Strahlungsatlas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 junge [de] junge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 jungen [de] jungen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 Windgutachten [de] Windgutachten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 Kreiszahl [de] Kreiszahl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2017 Particell [de] Particell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Rentenaufschläge [de] Rentenaufschläge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Aufschubphase [de] Aufschubphase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Zentimeters [de] Zentimeters การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Zentimetern [de] Zentimetern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Einstrahlungsinformation [de] Einstrahlungsinformation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Strahlungsdatensätze [de] Strahlungsdatensätze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Diplomvortrag [de] Diplomvortrag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Langzeitdatenbank [de] Langzeitdatenbank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Strahlungssumme [de] Strahlungssumme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Informationsbasen [de] Informationsbasen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Einstrahlungsdaten [de] Einstrahlungsdaten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Datengüte [de] Datengüte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Renditevorteil [de] Renditevorteil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Satellitendatenauswertung [de] Satellitendatenauswertung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Stationsdichte [de] Stationsdichte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Gütemasse [de] Gütemasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Boots (Pl.) [de] Boots (Pl.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2017 Boots (Sg.) [de] Boots (Sg.) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2017 Anschlussschaltbild [de] Anschlussschaltbild การออกเสียง 0คะแนนโหวต