ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2015 เซ็กซี่ [th] การออกเสียงคำว่า เซ็กซี่ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 บ่าย [th] การออกเสียงคำว่า บ่าย คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ทั้งที่ [th] การออกเสียงคำว่า ทั้งที่ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ชัก [th] การออกเสียงคำว่า ชัก คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 นั้นๆ [th] การออกเสียงคำว่า นั้นๆ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 เอก [th] การออกเสียงคำว่า เอก คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 นิด [th] การออกเสียงคำว่า นิด คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ระดับสูง [th] การออกเสียงคำว่า ระดับสูง คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 พิการ [th] การออกเสียงคำว่า พิการ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 เด็ด [th] การออกเสียงคำว่า เด็ด คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ธรรมดา [th] การออกเสียงคำว่า ธรรมดา คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ครั้งแรก [th] การออกเสียงคำว่า ครั้งแรก คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 จิ๋ว [th] การออกเสียงคำว่า จิ๋ว คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 คุณภาพดี [th] การออกเสียงคำว่า คุณภาพดี คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 เก่าๆ [th] การออกเสียงคำว่า เก่าๆ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ทางวิชาการ [th] การออกเสียงคำว่า ทางวิชาการ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 นี่แหละ [th] การออกเสียงคำว่า นี่แหละ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 รายเดือน [th] การออกเสียงคำว่า รายเดือน คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ประเสริฐ [th] การออกเสียงคำว่า ประเสริฐ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 สามัญ [th] การออกเสียงคำว่า สามัญ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 อบอุ่น [th] การออกเสียงคำว่า อบอุ่น คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ปลีก [th] การออกเสียงคำว่า ปลีก คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 สุนทร [th] การออกเสียงคำว่า สุนทร คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ประจำตัว [th] การออกเสียงคำว่า ประจำตัว คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 เป็นระบบ [th] การออกเสียงคำว่า เป็นระบบ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 แบน [th] การออกเสียงคำว่า แบน คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 โดด [th] การออกเสียงคำว่า โดด คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 มีอายุ [th] การออกเสียงคำว่า มีอายุ คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 โหด [th] การออกเสียงคำว่า โหด คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2015 ประยุกต์ [th] การออกเสียงคำว่า ประยุกต์ คะแนนโหวต 0 คะแนน