ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/05/2015 เซ็กซี่ [th] เซ็กซี่ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 บ่าย [th] บ่าย การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ทั้งที่ [th] ทั้งที่ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ชัก [th] ชัก การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 นั้นๆ [th] นั้นๆ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 เอก [th] เอก การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 นิด [th] นิด การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ระดับสูง [th] ระดับสูง การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 พิการ [th] พิการ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 เด็ด [th] เด็ด การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ธรรมดา [th] ธรรมดา การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ครั้งแรก [th] ครั้งแรก การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 จิ๋ว [th] จิ๋ว การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 คุณภาพดี [th] คุณภาพดี การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 เก่าๆ [th] เก่าๆ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ทางวิชาการ [th] ทางวิชาการ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 นี่แหละ [th] นี่แหละ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 รายเดือน [th] รายเดือน การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ประเสริฐ [th] ประเสริฐ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 สามัญ [th] สามัญ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 อบอุ่น [th] อบอุ่น การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ปลีก [th] ปลีก การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 สุนทร [th] สุนทร การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ประจำตัว [th] ประจำตัว การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 เป็นระบบ [th] เป็นระบบ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 แบน [th] แบน การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 โดด [th] โดด การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 มีอายุ [th] มีอายุ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 โหด [th] โหด การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 ประยุกต์ [th] ประยุกต์ การออกเสียง 0คะแนนโหวต