ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2013 appassimento [it] การออกเสียง : appassimento 0 โหวต
24/09/2013 emozionato [it] การออกเสียง : emozionato 1 โหวต
24/09/2013 liberismo [it] การออกเสียง : liberismo 0 โหวต
24/09/2013 centrismo [it] การออกเสียง : centrismo 0 โหวต
24/09/2013 sbigottimento [it] การออกเสียง : sbigottimento 0 โหวต
24/09/2013 palissandro [it] การออกเสียง : palissandro 0 โหวต
24/09/2013 rovescio d'acqua [it] การออกเสียง : rovescio d'acqua 0 โหวต
22/09/2013 Andreolo Giustiniani-Banca [it] การออกเสียง : Andreolo Giustiniani-Banca 0 โหวต
22/09/2013 Zaccaria Contarini [it] การออกเสียง : Zaccaria Contarini 0 โหวต
22/09/2013 nettarinide [it] การออกเสียง : nettarinide 0 โหวต
22/09/2013 nettarinia [it] การออกเสียง : nettarinia 0 โหวต
06/09/2013 sudando [it] การออกเสียง : sudando 0 โหวต
06/09/2013 trota iridea [it] การออกเสียง : trota iridea 0 โหวต
06/09/2013 introdotta [it] การออกเสียง : introdotta 0 โหวต
05/09/2013 mozzarella [it] การออกเสียง : mozzarella 4 โหวต
05/09/2013 canticchiare [it] การออกเสียง : canticchiare 1 โหวต
05/09/2013 Arrivano i nostri [it] การออกเสียง : Arrivano i nostri 0 โหวต
05/09/2013 parchi [it] การออกเสียง : parchi 0 โหวต
05/09/2013 Arrivano i Mostri [it] การออกเสียง : Arrivano i Mostri 1 โหวต
04/09/2013 Xomo [it] การออกเสียง : Xomo 0 โหวต
04/09/2013 Sertoli [it] การออกเสียง : Sertoli 0 โหวต
04/09/2013 farro [it] การออกเสียง : farro 1 โหวต
04/09/2013 spaghetto [it] การออกเสียง : spaghetto 0 โหวต
04/09/2013 Brembati [it] การออกเสียง : Brembati 0 โหวต
03/09/2013 Adriana Ivancich [it] การออกเสียง : Adriana Ivancich 0 โหวต
03/09/2013 scordatelo [it] การออกเสียง : scordatelo 2 โหวต
02/09/2013 scolapasta [it] การออกเสียง : scolapasta 0 โหวต
02/09/2013 Cirrincione [it] การออกเสียง : Cirrincione 1 โหวต
22/08/2013 procella [it] การออกเสียง : procella 0 โหวต
22/08/2013 dolicopoda [it] การออกเสียง : dolicopoda 0 โหวต