ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
23/04/2013 Le uova sode. [it] การออกเสียง : Le uova sode. 0 โหวต
01/04/2013 Le uova alla coque. [it] การออกเสียง : Le uova alla coque. 0 โหวต