ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2012 ottaedro [it] การออกเสียง : ottaedro 0 โหวต
10/05/2012 Mazzole [it] การออกเสียง : Mazzole 0 โหวต
10/05/2012 Giuseppe Migneco [it] การออกเสียง : Giuseppe Migneco 0 โหวต
10/05/2012 aragonese [it] การออกเสียง : aragonese 0 โหวต
10/05/2012 castigliano [it] การออกเสียง : castigliano 0 โหวต
10/05/2012 usciata [it] การออกเสียง : usciata 0 โหวต
10/05/2012 malabarese [it] การออกเสียง : malabarese 0 โหวต
10/05/2012 sinodale [it] การออกเสียง : sinodale 0 โหวต
10/05/2012 matteano [it] การออกเสียง : matteano 0 โหวต
10/05/2012 giovanneo [it] การออกเสียง : giovanneo 0 โหวต
10/05/2012 petrino [it] การออกเสียง : petrino 0 โหวต
10/05/2012 paolino [it] การออกเสียง : paolino 0 โหวต
10/05/2012 ignaziano [it] การออกเสียง : ignaziano 0 โหวต
10/05/2012 muscari [it] การออกเสียง : muscari 0 โหวต
10/05/2012 Pignattara [it] การออกเสียง : Pignattara 0 โหวต
10/05/2012 Licaonia [it] การออกเสียง : Licaonia 0 โหวต
10/05/2012 listra [it] การออกเสียง : listra 0 โหวต
10/05/2012 sovrannumerario [it] การออกเสียง : sovrannumerario 0 โหวต
10/05/2012 milazzese [it] การออกเสียง : milazzese 0 โหวต
10/05/2012 Camaldoli [it] การออกเสียง : Camaldoli 0 โหวต
10/05/2012 camaldolese [it] การออกเสียง : camaldolese 0 โหวต
10/05/2012 Cipriano Vagaggini [it] การออกเสียง : Cipriano Vagaggini 0 โหวต
10/05/2012 Giovanni Testori [it] การออกเสียง : Giovanni Testori 0 โหวต
10/05/2012 tasso di natalità [it] การออกเสียง : tasso di natalità 0 โหวต
10/05/2012 legame ionico [it] การออกเสียง : legame ionico 0 โหวต
10/05/2012 nube elettronica [it] การออกเสียง : nube elettronica 0 โหวต
10/05/2012 probabiliorismo [it] การออกเสียง : probabiliorismo 0 โหวต
10/05/2012 monandria [it] การออกเสียง : monandria 0 โหวต
10/05/2012 verina [it] การออกเสียง : verina 0 โหวต
10/05/2012 chassidico [it] การออกเสียง : chassidico 0 โหวต