ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2012 muscolo pettineo [it] การออกเสียง : muscolo pettineo 0 โหวต
12/05/2012 granulo pollinico [it] การออกเสียง : granulo pollinico 0 โหวต
12/05/2012 alla chetichella [it] การออกเสียง : alla chetichella 0 โหวต
12/05/2012 oxoniense [it] การออกเสียง : oxoniense 0 โหวต
12/05/2012 Tanto paga Pantalone [it] การออกเสียง : Tanto paga Pantalone 0 โหวต
12/05/2012 turabottiglie [it] การออกเสียง : turabottiglie 0 โหวต
12/05/2012 finzione giuridica [it] การออกเสียง : finzione giuridica 0 โหวต
12/05/2012 Margherita Pusterla [it] การออกเสียง : Margherita Pusterla 0 โหวต
12/05/2012 Stefaneschi [it] การออกเสียง : Stefaneschi 0 โหวต
12/05/2012 Accademia dei Filarmonico [it] การออกเสียง : Accademia dei Filarmonico 0 โหวต
12/05/2012 Addina [it] การออกเสียง : Addina 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/05/2012 Bozzolini [it] การออกเสียง : Bozzolini 0 โหวต
12/05/2012 Vascellini [it] การออกเสียง : Vascellini 0 โหวต
12/05/2012 Fuori i secondi [it] การออกเสียง : Fuori i secondi 0 โหวต
12/05/2012 a stomaco pieno [it] การออกเสียง : a stomaco pieno 0 โหวต
10/05/2012 casamatta [it] การออกเสียง : casamatta 0 โหวต
10/05/2012 madonita [it] การออกเสียง : madonita 0 โหวต
10/05/2012 collegiata [it] การออกเสียง : collegiata 0 โหวต
10/05/2012 lupinella [it] การออกเสียง : lupinella 0 โหวต
10/05/2012 fughetta [it] การออกเสียง : fughetta 0 โหวต
10/05/2012 toccata e fuga [it] การออกเสียง : toccata e fuga 0 โหวต
10/05/2012 integrale definito [it] การออกเสียง : integrale definito 0 โหวต
10/05/2012 Antonino Pagliaro [it] การออกเสียง : Antonino Pagliaro 0 โหวต
10/05/2012 Termini Imerese [it] การออกเสียง : Termini Imerese 0 โหวต
10/05/2012 litanie lauretane [it] การออกเสียง : litanie lauretane 0 โหวต
10/05/2012 partita doppia [it] การออกเสียง : partita doppia 0 โหวต
10/05/2012 despoticamente [it] การออกเสียง : despoticamente 0 โหวต
10/05/2012 provincialismo [it] การออกเสียง : provincialismo 0 โหวต
10/05/2012 formula di Erone [it] การออกเสียง : formula di Erone 0 โหวต
10/05/2012 principio di Archimede [it] การออกเสียง : principio di Archimede 0 โหวต