ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/07/2012 kirsch [it] การออกเสียง : kirsch 0 โหวต
21/07/2012 Albeins (BZ) [it] การออกเสียง : Albeins (BZ) 0 โหวต
21/07/2012 Aizurro (CO) [it] การออกเสียง : Aizurro (CO) 0 โหวต
21/07/2012 Matichecchia [it] การออกเสียง : Matichecchia 0 โหวต
21/07/2012 bignônia [it] การออกเสียง : bignônia 0 โหวต
21/07/2012 halibut [it] การออกเสียง : halibut 0 โหวต
21/07/2012 Agnona (VC) [it] การออกเสียง : Agnona (VC) 0 โหวต
21/07/2012 Anfurro (BS) [it] การออกเสียง : Anfurro (BS) 0 โหวต
21/07/2012 Auremo di Sopra [it] การออกเสียง : Auremo di Sopra 0 โหวต
21/07/2012 Acqualunga Badona [it] การออกเสียง : Acqualunga Badona 0 โหวต
21/07/2012 rafforzativo [it] การออกเสียง : rafforzativo 0 โหวต
21/07/2012 pubblicano [it] การออกเสียง : pubblicano 0 โหวต
21/07/2012 Giupponi [it] การออกเสียง : Giupponi 0 โหวต
21/07/2012 Soreghina [it] การออกเสียง : Soreghina 0 โหวต
21/07/2012 cercarla [it] การออกเสียง : cercarla 0 โหวต
21/07/2012 intervistate [it] การออกเสียง : intervistate 0 โหวต
21/07/2012 Iacovelli [it] การออกเสียง : Iacovelli 0 โหวต
21/07/2012 D'Argenio [it] การออกเสียง : D'Argenio 0 โหวต
14/05/2012 chicarelli [it] การออกเสียง : chicarelli 0 โหวต
14/05/2012 muscolo ileopsoas [it] การออกเสียง : muscolo ileopsoas 0 โหวต
14/05/2012 lazzeruola [it] การออกเสียง : lazzeruola 0 โหวต
14/05/2012 xilografia [it] การออกเสียง : xilografia 0 โหวต
12/05/2012 acondroplasia [it] การออกเสียง : acondroplasia 0 โหวต
12/05/2012 Mazziotti [it] การออกเสียง : Mazziotti 0 โหวต
12/05/2012 pantesco [it] การออกเสียง : pantesco 0 โหวต
12/05/2012 accuccia [it] การออกเสียง : accuccia 0 โหวต
12/05/2012 bombicolo [it] การออกเสียง : bombicolo 0 โหวต
12/05/2012 latissimo del dorso [it] การออกเสียง : latissimo del dorso 0 โหวต
12/05/2012 torianite [it] การออกเสียง : torianite 0 โหวต
12/05/2012 Rosario Livatino [it] การออกเสียง : Rosario Livatino 0 โหวต