ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/08/2012 Vivente (PV) [it] การออกเสียง : Vivente (PV) 0 โหวต
09/08/2012 Corgnale [it] การออกเสียง : Corgnale 0 โหวต
09/08/2012 sguaina [it] การออกเสียง : sguaina 0 โหวต
09/08/2012 Torlino [it] การออกเสียง : Torlino 0 โหวต
09/08/2012 Britova [it] การออกเสียง : Britova 0 โหวต
09/08/2012 Trebecco [it] การออกเสียง : Trebecco 0 โหวต
09/08/2012 Tribussa [it] การออกเสียง : Tribussa 0 โหวต
09/08/2012 Ustie [it] การออกเสียง : Ustie 0 โหวต
09/08/2012 Valloria Marittima [it] การออกเสียง : Valloria Marittima 0 โหวต
09/08/2012 Varoni [it] การออกเสียง : Varoni 0 โหวต
09/08/2012 Vidiceto [it] การออกเสียง : Vidiceto 0 โหวต
09/08/2012 Vigadore [it] การออกเสียง : Vigadore 0 โหวต
09/08/2012 Voissizza di Comeno [it] การออกเสียง : Voissizza di Comeno 0 โหวต
09/08/2012 Loga di Plezzo [it] การออกเสียง : Loga di Plezzo 0 โหวต
09/08/2012 Giorgio Zancanaro [it] การออกเสียง : Giorgio Zancanaro 0 โหวต
09/08/2012 Moschienizze [it] การออกเสียง : Moschienizze 0 โหวต
09/08/2012 Champoluc [it] การออกเสียง : Champoluc 0 โหวต
09/08/2012 Sambasso [it] การออกเสียง : Sambasso 0 โหวต
09/08/2012 Volzana [it] การออกเสียง : Volzana 0 โหวต
09/08/2012 Zoverallo [it] การออกเสียง : Zoverallo 0 โหวต
09/08/2012 Sandro Biaggio [it] การออกเสียง : Sandro Biaggio 0 โหวต
09/08/2012 Sandro Lorenzo [it] การออกเสียง : Sandro Lorenzo 0 โหวต
09/08/2012 Piercecchi [it] การออกเสียง : Piercecchi 0 โหวต
09/08/2012 Primano [it] การออกเสียง : Primano 0 โหวต
09/08/2012 Crenovizza [it] การออกเสียง : Crenovizza 0 โหวต
09/08/2012 Goriasco [it] การออกเสียง : Goriasco 0 โหวต
09/08/2012 Reifemberg [it] การออกเสียง : Reifemberg 0 โหวต
09/08/2012 tailleur [it] การออกเสียง : tailleur 0 โหวต
21/07/2012 Caccioppoli [it] การออกเสียง : Caccioppoli 0 โหวต
21/07/2012 pomes [it] การออกเสียง : pomes 0 โหวต