ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/03/2016 Mattogno [it] การออกเสียง : Mattogno 0 โหวต
18/05/2015 Celebes [it] การออกเสียง : Celebes 0 โหวต
18/05/2015 attardare [it] การออกเสียง : attardare 0 โหวต
01/10/2012 allura [it] การออกเสียง : allura 0 โหวต
01/10/2012 Alcinia [it] การออกเสียง : Alcinia 0 โหวต
01/10/2012 Ambrosi [it] การออกเสียง : Ambrosi 0 โหวต
01/10/2012 Tazia [it] การออกเสียง : Tazia 0 โหวต
01/10/2012 Annunziata [it] การออกเสียง : Annunziata 0 โหวต
11/08/2012 Silvella [it] การออกเสียง : Silvella 0 โหวต
11/08/2012 Somendenna [it] การออกเสียง : Somendenna 0 โหวต
11/08/2012 Voischizza [it] การออกเสียง : Voischizza 0 โหวต
11/08/2012 Vertovino [it] การออกเสียง : Vertovino 0 โหวต
11/08/2012 soave classico doc [it] การออกเสียง : soave classico doc 0 โหวต
11/08/2012 Santonastaso [it] การออกเสียง : Santonastaso 0 โหวต
11/08/2012 Sarola [it] การออกเสียง : Sarola 0 โหวต
11/08/2012 Scarpizzolo [it] การออกเสียง : Scarpizzolo 0 โหวต
10/08/2012 Beirut [it] การออกเสียง : Beirut 0 โหวต
09/08/2012 Sirico [it] การออกเสียง : Sirico 0 โหวต
09/08/2012 Sorbolongo [it] การออกเสียง : Sorbolongo 0 โหวต
09/08/2012 Cobiglava [it] การออกเสียง : Cobiglava 0 โหวต
09/08/2012 Stropino [it] การออกเสียง : Stropino 0 โหวต
09/08/2012 Scorzarolo [it] การออกเสียง : Scorzarolo 0 โหวต
09/08/2012 Toss (TN) [it] การออกเสียง : Toss (TN) 0 โหวต
09/08/2012 Villino Gregoraci [it] การออกเสียง : Villino Gregoraci 0 โหวต
09/08/2012 Prestinone [it] การออกเสียง : Prestinone 0 โหวต
09/08/2012 Viceno [it] การออกเสียง : Viceno 0 โหวต
09/08/2012 Susgnevizza [it] การออกเสียง : Susgnevizza 0 โหวต
09/08/2012 Soltarico [it] การออกเสียง : Soltarico 0 โหวต
09/08/2012 Gelsane [it] การออกเสียง : Gelsane 0 โหวต
09/08/2012 Tormo [it] การออกเสียง : Tormo 0 โหวต